Data publikacji w serwisie:

Prof. Sławomir Piontek z UAM członkiem międzynarodowych stowarzyszeń

Prof. Sławomir Piontek – dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – został laureatem dwóch prestiżowych wyróżnień: został wybrany członkiem zarządu Austrian Studies Association oraz członkiem zwyczajnym European Academy of Sciences and Art.

Kadencja w zarządzie amerykańskiego Austrian Studies Association obejmuje lata 2018-2020, profesor będzie w nim jednym z dwóch przedstawicieli germanistyki europejskiej. Towarzystwo zrzesza kilkuset naukowców, głównie z Ameryki Północnej, zajmujących się interdyscyplinarnymi badaniami nad kulturą i historią Austrii. — Żeby zostać członkiem zarządu Austrian Studies Association trzeba wygrać wybory. Ale przedtem trzeba było rozpoznać potrzeby towarzystwa oraz stworzyć i przedstawić program wyborczy. Moim postulatem było zbliżenie – czy to poprzez indywidualne kontakty, czy tez w ramach sformalizowanych struktur – naukowców z Europy Środkowej i Ameryki Północnej, prowadzących w ramach germanistyki badania nad literaturą i kulturą Austrii. Właśnie w obu tych rejonach świata badania te prowadzone są najintensywniej. Warto więc połączyć potencjały i różnorodne przecież możliwości obu grup badaczy. Ta moja ‘refleksja programowa’ była możliwa dzięki uczestnictwu w konferencjach i panelach dyskusyjnych ASA od 2015 roku i dzięki nawiązaniu kontaktów, podtrzymywanych również na konferencjach German Studies Association w latach 2016 i 2017. Widocznie trafiła ona do przekonania wyborcom. Chciałbym podkreślić, ze moje amerykańskie zaangażowanie było możliwe dzięki rożnym funduszom badawczym i stypendialnym, przede wszystkim dzięki opiece postypendialnej w ramach Franz-Werfel-Stipendium finansowanego przez Ministerstwo Edukacji, Nauki i Gospodarki w Wiedniu, stypendium GSA, czy unijnym funduszom strukturalnym EFS – mówi prof. Piontek.

Prof. Sławomir Piontek został także członkiem zwyczajnym Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (European Academy of Sciences and Arts) w klasie nauk humanistycznych. Do stowarzyszenia należy około 2000 uczonych, około 90% z nich pracuje i działa w Europie. Wśród nich jest 34 Polaków, m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Krzysztof Penderecki, prof. Andrzej Zoll czy prof. Jerzy Woźnicki. W 2015 r. wiceprezesem EASA został ówczesny prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber. Do grona jej członków należy także 31 laureatów Nagrody Nobla. – Europejska Akademia Nauk i Sztuk to stowarzyszenie złożone z badaczy, posiadających udokumentowany ponadprzeciętny dorobek naukowy bądź rozwojowy potencjał badawczy, zaangażowanych jednocześnie w zarządzanie nauką bądź organizowanie życia naukowego. Jej misją jest zdobycie wiodącej roli w naukach transnarodowych i międzysektorowych oraz wzmocnienie roli europejskich środowisk naukowych w rozwiązywaniu złożonych problemów uznanych za priorytetowe dla przyszłego dobrobytu Europejczyków. Członkostwo w niej jest wielkim wyróżnieniem, ale jeszcze większym wyzwaniem i zobowiązaniem – dodaje profesor.