Data publikacji w serwisie:

„Z Uniwersytetem Poznańskim jestem związana od zawsze” – medal Homini Vere Academico dla prof. Hanny Kóčki-Krenz

W czwartek 5 kwietnia 2018 r., profesor Hanna Kóčka-Krenz została uhonorowana Medalem Homini Vere Academico. Medal przyznawany jest przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od 2013 roku za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Prof. Kóčka-Krenz mówiła, że z poznańską Almae Matris związana jest od zawsze – tu spotkali się jej rodzice, tutaj skończyła studia oraz uzyskała kolejne stopnie oraz tytuły naukowe.

Zainteresowania naukowe prof. zw. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz dotyczą dwóch zasadniczych zagadnień związanych z problematyką europejskiego średniowiecza. Pierwsze to kwestia złotnictwa strefy bałtyckiej, zwłaszcza skandynawskiego i zachodniosłowiańskiego. Drugie zagadnienie obejmuje początki średniowiecznego budownictwa obronnego w Wielkopolsce, tzw. siedzib na nasypach oraz architektury monumentalnej. W trakcie swojej pracy na UAM piastowała wiele stanowisk, m.in. była dziekanem Wydziału Historycznego.

fot. Przemysław Stanula