Data publikacji w serwisie:

„Studia z przyszłością” na UAM!

W poniedziałek, 9 kwietnia 2018 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk pod Warszawą odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, organizowana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC.

Podczas Gali wręczano certyfikaty, doceniając najbardziej nowoczesne kierunki i koncepcje studiów na polskich uczelniach. W tym gronie znalazł się także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tej edycji konkursu uhonorowano następujące programy nauczania:

Wydział Matematyki i Informatyki

Przetwarzanie danych - Big Data - studia podyplomowe

Wydział Biologii

Biologia – studia II stopnia

Wydział Prawa i Administracji

Zarządzanie i prawo w biznesie – studia I stopnia
Zarządzanie i prawo w biznesie – studia II stopnia
Prawo - studia jednolite magisterskie prowadzone wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Wydział Studiów Edukacyjnych

Pedagogika – studia I stopnia
Pedagogika specjalna – studia I stopnia

Dostrzeżono również kierunek prawno-ekonomiczny – studia I stopnia prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomii UEP i Wydział Prawa i Administracji UAM, za który certyfikat odebrał Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

O certyfikat programu „Studia z Przyszłością” dla prowadzonych kierunków może wnioskować od 2015 każda uczelnia. Zgodnie z regulaminem programu, certyfikat akredytacyjny przyznawany jest kierunkowi studiów, który spełnia wszystkie bądź większość z poniższych kryteriów: wyróżnia się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia i wysoką jakością realizowanego programu studiów, jest dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni, jest prowadzony w taki sposób, by przekazywać studentom aktualną, nowoczesną wiedzę oraz kreować u studentów umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców, wykorzystuje w toku realizacji programu kształcenia nowoczesne, innowacyjne metody dydaktyczne oraz unikatowe metody ewaluacji efektów kształcenia, zapewnia studentom możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim poziomie użyteczności na rynku pracy, wpisuje się w przyjętą przez uczelnię misję i strategię rozwoju.