Data publikacji w serwisie:

Język w Poznaniu. X Konferencja Naukowa na UAM

Konferencja „Język w Poznaniu” to spotkanie młodych naukowców z całej Polski, którzy podczas krótkich wystąpień mają szansę podzielić się z innymi swoimi zainteresowaniami i przemyśleniami językoznawczymi oraz przedstawić wyniki badań własnych. Całość stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących przede wszystkim języka.

W tym roku uczestnicy spotkają się po raz 10-ty w budynku Wydziału Neofilologii (Collegium Novum) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (al. Niepodległości 4).W piątek 13.04 od godziny 09:15, podczas konferencji wystąpi 54 prelegentów którzy mówić będą m.in. na temat: Szminka, spódnica i szpilki, czyli językowy obraz kobiety w biznesie, Zaburzenia mowy u postaci z bajek i ich wpływ na rozwój mowy dzieci czy Zastosowanie metod językoznawstwa korpusowego w badaniach leksykogramatycznych. Po każdej sesji zaplanowana jest dyskusja, podczas której referenci odpowiadają na pytania i zastrzeżenia słuchaczy. Wydarzenie organizowane jest przez Sekcje Lingwistyczną Koła Naukowego Germanistów działającego przy Instytucie Filologii Germańskiej wraz we współpracy z Kołami Naukowymi UAM. W 2010 roku, z inicjatywy Komitetu Naukowego, zainaugurowana została seria wydawnicza "Język w Poznaniu", składająca się z artykułów pokonferencyjnych, zrecenzowanych przez pracowników naukowych UAM.

Program konferencji znajduje się pod linkiem: http://kng-jwp.home.amu.edu.pl/program_2018.php