Data publikacji w serwisie:

SUCTI na UAM

SUCTI (Systemic University Change Towards Internationalization) to projekt finansowany w ramach programu Erasmus + Partnerstwo strategiczne i koordynowany przez Uniwersytet Rovira i Virgilii w Tarragonie przy współuczesnictwie 6 innych uczelni. W dniach 9-13.04 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się szkolenie Train the Trainres dla pracowników administracji uczelni wyższych.

- UAM jest jednym z partnerów projektu i celem spotkania w Poznaniu, jest przeszkolenie przyszłych trenerów, którzy będą na swoich uczelniach prowadzić szkolenia z internacjonalizacji dla pracowników administracji. SUCTI zakłada, że to właśnie pracownicy administracyjni są siłą napędową umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym - mówi Joanna Domagała, zastępca kierownika Działu Współpracy z Zagranicą UAM.