Data publikacji w serwisie:

Dokąd zaprowadzi nas sztuczna inteligencja?

W poniedziałek, 16 kwietnia o godz.17.00 odbędzie się VIII Debata Akademicka organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, pod patronatem obu Rektorów. Tym razem zatytułowana jest „Dokąd zaprowadzi nas sztuczna inteligencja?” Debata odbędzie się w CEUE UEP (SALA 4.1) przy ul. Towarowej 55.

Udział wezmą:

- Prof. zw. dr hab. Zygmunt Vetulani, Wydział Matematyki UAM, Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji

- Michał Pasternak, Wydział Neofilologii UAM

- prof. dr hab. Witold Abramowicz – Katedra Informatyki Ekonomicznej - Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP

- Dominik Filipiak - Katedra Informatyki Ekonomicznej - Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP UEP

Rozwój i kolejne zastosowania sztucznej inteligencji trzeba postrzegać w szerszej, historycznej perspektywie. Wynalazki i technologie w erze przed-informatycznej skierowane były na tworzeniu maszyn i urządzeń, które wykonywały, a właściwie zastępowały człowieka w trudnych, wymagających wysiłku fizycznego i często niebezpiecznych pracach. W latach 90. XX w., wraz z rozwojem komputerów, oprogramowania i Internetu możliwe było nowe podejście do organizacji procesów zarządzania i organizacji. Obecna faza – rozwój SI i jej zastosowań otwiera zupełnie nowy rozdział rozwoju ludzkości. Przed nami nowe lądy i bardzo trudne wyzwania, praktycznie we wszystkich obszarach ludzkiej egzystencji. O tym dyskutować będą uczestnicy VIII Debaty Akademickiej.

Sztuczną Inteligencję (SI) można zdefiniować jako zdolność maszyny (wytworu człowieka) do wykonywania funkcji poznawczych, które do niedawna nieodłącznie przypisywaliśmy zdolnościom właściwym ludzkiemu umysłowi. Tak więc SI nawet na obecnym etapie swego rozwoju obejmuje takie czynności, jak spostrzeganie, rozumowanie, uczenie się, a nawet rozwiązywanie zadań.

Te i inne zakresy SI uzyskiwane są za pomocą machine learning (algorytmów maszynowego uczenia) i wymagają bardzo wielkich zasobów danych (Big Data), które warunkują skuteczność tego procesu. Postępy w rozwoju SI i jej zastosowań są funkcją rywalizacji laboratoriów finansowanych ze źródeł prywatnych i publicznych. Już teraz stanowią rosnącą część rzeczywistości. Najbardziej oczywistymi cywilnymi przykładami zastosowań SI są autonomiczne samochody, roboty, czy wirtualna rzeczywistość.