Data publikacji w serwisie:

Pierwszy Festiwal Innowacji Społecznych na UAM!

19 kwietnia na Wydziale Nauk Politycznych i DziennikarstwaUAM, odbędzie się pierwszy Festiwal Innowacji Społecznych. Jest to nowainicjatywa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wspierana przezMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ma ona na celu promowanieinnowacyjnych rozwiązań społecznych w wielu dziedzinach życia. Podczaswydarzenia prezentowane będą projekty, działalność kół naukowych orazorganizacji pozarządowych. Festiwal adresowany jest do studentów poznańskichuczelni, naukowców, a także mieszkańców Poznania. Na warsztaty obowiązujerejestracja elektroniczna, której można dokonać przez stronę:www.fis.amu.edu.pl

Festiwal składa się z czterech obszarów: Maratonu  Światozmieniaczy , podczas którego jurorzy ocenią inicjatywy prospołeczne, które realizują na uczelni lub poza nią.  warsztatów, Hakatonu, a także przestrzeni wystawowej dla NGO. Studenci będą mogli zaprezentować swoje inicjatywy, które realizują na uczelni lub poza nią. Oprócz tego, wszyscy chętni będą mogli poznać smaki Indii, nauczyć się jak zapanować nad osobistym budżetem, a także spróbować swoich sił przed mikrofonem radiowym. Podczas Hakatonu, studenci Wydziału Matematyki i Informatyki zorganizują 24-godzinny maraton, podczas którego będą tworzyć aplikację związaną ze zbliżającym się 100-leciem Uniwersytetu Poznańskiego.