Data publikacji w serwisie:

Kryzysy współczesnego świata na WNPID.

Współczesne kryzysy militarno-polityczne, kryzys w dyskursie medialnym oraz wyzwania dla świata XXI w., to tylko niektóre z tematów, które zostaną podjęte podczas Konferencji "Kryzysy współczesnego świata. Różne ujęcia problemów globalnych", która rozpocznie się w piątek 20 kwietnia o godzinie 9.00  na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Tematem  konferencji  będą zagadnienia związane ze wszelkiego rodzaju kryzysami. Stanowi też niewątpliwie jeden z kluczowych terminów określających realia polityczne, ekonomiczne i społeczne świata u progu trzeciego tysiąclecia. Pojęcie to pojawia się w rozmaitych kontekstach, zarówno w popularnej prasie wielonakładowej, jak i w poważnych rozprawach naukowych  –  mówi Mateusz Pazdej z Intedycyplinarnego Koła Doktorantów Vandetta, które jest organizatorem Konferencji.

– Sam termin kryzys jest bardzo różnorako pojmowany i ciągle toczą się spory odnośnie znaczenia i zakresu tego pojęcia. Problem polega na tym, iż kryzys można rozpatrywać z wielu punktów widzenia, ponieważ jest to proces dotyczący wszystkich aspektów ludzkiej egzystencji i w istotny sposób na nią wpływający. Rzutuje to na postrzeganie zjawiska kryzysu przez polityków, badaczy i specjalistów, którzy w swoich analizach przyjmują różne perspektywy teoretyczne. Dlatego problematyka ta stanie się podstawą do multidyscyplinarnej refleksji naukowej podczas konferencji - dodaje Pazdej.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom możliwość publikacji referatów zaakceptowanych do druku przez recenzentów w monografii pokonferencyjnej. Językami konferencji będą język polski, angielski oraz rosyjski. 

Link do wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/968844769931618/

opracowała: Marta Duszyńska