Data publikacji w serwisie:

Festiwal Innowacji Społecznych - relacja

19 kwietnia 2018 r., na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, odbył się pierwszy Festiwal Innowacji Społecznych UAM. Poniżej podsumowanie organizatorek, Anny Schmidt-Fiedler oraz Joanny Morawskiej-Jancelewicz:

Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa odbył się pierwszy na UAM Festiwal Innowacji Społecznych (FIS)  – wydarzenie, które prezentowało społeczne zaangażowanie uczelni.  W tym dniu spotkały się organizacje pozarządowe, działacze i działaczki,  miasto i uczelnia - reprezentowana głównie przez studentki i studentów oraz ich opiekunów, działających często w ramach rożnych kół naukowych.

Czym są innowacje społeczne? To wszelkie działania, oparte na możliwe maksymalnie efektywnym  wykorzystaniu posiadanych zasobów, w celu rozwiązania problemu społecznego. Generują one często zmianę społeczną i bazują na międzysektorowej współpracy.

Wzmacnianie relacji uniwersytetów z otoczeniem, wymiana wiedzy i doświadczeń z partnerami spoza uczelni i nawiązywanie wspomnianych międzysektorowych partnerstw, diagnozowanie wyzwań społecznych, przy rozwiązywaniu których uczelnie mogą być  pomocne, jest bardzo ważne i zgodne ze współczesnymi trendami.  Zakłada się bowiem, że wobec złożoności współczesnego świata, dynamiki i przełomowości  zjawisk, których jesteśmy jednocześnie uczestnikami i świadkami, niezbędna  jest współpraca interesariuszy z różnych obszarów – uczelni, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i decydentów politycznych. Gotowość uczelni do czynnego angażowania się w rozwiązywanie palących problemów i wyzwań zwana jest potocznie trzecią (obok badań i dydaktyki) misją szkół wyższych, przekłada się na koncepcję uniwersytetów zaangażowanych,  w którą Festiwal doskonale się wpisał.

W hallu Wydziału, wyjątkowo pełnego targowych stoisk, panowała radosna, gwarna atmosfera. Można było przetestować eye-trackera – narzędzie umożliwiające sterowanie komputerem i komunikację za pomocą ruchów gałek ocznych (Stowarzyszenie Drzwi Otwarte),  zobaczyć jak nie-widzą niewidomi (Szansa dla Niewidomych), zagłębić się w tajniki ekonomii społecznej z Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA, zapoznać się z ideą ekonomii współdzielenia, w postaci  poznańskiego Giveboxa i Po-dzielni, poznać partycypacyjne inicjatywy miejskie dzięki stoisku Urzędu Miasta, czy  spotkać stowarzyszenia aktywizujące społeczności lokalne (OBEZ).

Nie zabrakło inicjatyw  promujących przedsiębiorczość studencką – jak PELS, społeczną odpowiedzialność biznesu z pszczołami w tle (miodni.pl), wolontariat studencki  w postaci Volontario, międzynarodowe wymiany młodzieży – Youth for Understanding, a z tematyką wspierania imigrantów w Poznaniu można było  zapoznać się dzięki Migrant Info Point.

Uczestnicy mieli także okazję  zaznajomić się z  ciekawymi inicjatywami wydawniczymi – redakcją kwartalnika Czas Kultury i Nowego Pro Arte, oraz porozmawiać o innowacjach w opiece społecznej, spotkać przedstawicieli Miejskiego i Regionalnego Ośrodka Opieki Społecznej, czy…. podziergać integracyjnie z Fundacją Stworzenia Pana Smolenia lub poznać młodych dziennikarzy radiowych ze studenckiego Radia Meteor.

Dodatkowo studentki i studenci oraz naukowcy z rożnych wydziałów UAM przygotowali fantastyczne, otwarte dla wszystkich (Festiwal gościł także uczniów z sąsiedniej Piątkowskiej Szkoły Społecznej im. dr Wandy Błeńskiej!) warsztaty  - od kuchni indyjskiej czy komunikacji międzykulturowej, przez savoir-vivre w kontakcie z osobą niepełnosprawną, po kognitywną analizę mediów i wiele innych.

 
Ważnym punktem programu był MARATON ŚWIATOZMIENIACZY - konkurs na najlepsze inicjatywy studenckie, zorientowane na współpracę z otoczeniem i rozwiązywanie  konkretnych wyzwań czy problemów społecznych. W trakcie konkursu uczestnicy zaprezentowali arcyciekawe projekty z wielu obszarów. Nagrody finansowe ufundowało Kolegium Rektorskie UAM - ostatecznie wygrały następujące projekty:

1.   miejsce  oraz nagroda publiczności -  Nie chcemy być głusi na potrzeby głuchych!

Koło Miłośników Języka PAPILLON, Instytut Filologii Polskiej Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Maria Skoczyńska, Karolina Blaszka, Ewa Woźniak, Marta Drewicz

Autorki projektu chcą zmieniać świat osób z wadą słuchu,  otworzyć im drzwi do świata słyszącej większości, w której przyszło im żyć. Tym najmłodszym pragną pokazać, że nie ma miejsc, w których nie ma dla nich wstępu, a tym nieco starszym chcą pomóc spełniać ich ambicje i zainteresowania. Chcą im pokazać, że nie muszą kończyć tylko klas zawodowych, ale że mogą spróbować podjąć studia, nawet wtedy, kiedy wydaje im się, że słyszący są głusi na ich potrzeby.

2.    miejsce – Poznańska Mapa Barier

Akademickie  Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej , Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych - kierunek gospodarka przestrzenna

Małgorzata Donderowicz, Zuzanna Nowak

Celem tego projektu  jest wskazanie miejsc, gdzie utrudnione jest poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami oraz innym użytkownikom przestrzeni miejskiej. Na podstawie konsultacji z Stowarzyszeniem “Inwestycje dla Poznania” wyróżniono siedem rodzajów barier,  które wykorzystywane są w czasie inwentaryzacji. Inicjatywa  ma zwrócić uwagę na problematykę projektowania uniwersalnego w kształtowaniu przestrzeni.

3.   miejsce – ex aequo:

Radio Meteor

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Radosław Męczykalski

Projekt promocji radia studenckiego, jako narzędzia dającego możliwości komunikowania i szerzenia ważkich, ciekawych pomysłów  i dotarcia do szerokich rzesz studentów UAM.

#MaszWybór

Wydział Nauk Społecznych/ Marketing internetowy (Collegium Da Vinci w Poznaniu)

Paweł Klimas

Projekt kampanii społecznej  #MaszWybór przyglądający się niezwykle istotnemu współcześnie  zjawisku "hejtu" i "nienawiści w sieci" , próbujący  zrozumieć jego przyczyny i naturę. Wszyscy bowiem jesteśmy tylko ludźmi i działamy często pod wpływem  emocji, a decyzje podejmowane pod ich wpływem nie są czarno-białe. Nie należy jednak zapominać, iż mamy kontrolę nad naszymi czynami, zarówno gdy pełnimy rolę „agresora” jak i „ofiary” - bo wszyscy mamy wybór.

Dodatkowo studentki i studencki z Koła Naukowego „Pyra” z Wydziału Matematyki i Informatyki włączyli się w Festiwal organizując 24-godzinny hakaton tj. Innovathon 2018. Dwudziestu programistów i programistek oraz grupa wolontariuszy bez wytchnienia pracowała nad pomysłem na aplikację na 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego.

1. miejsce: Jakub Stefko, Kacper Kruczek, Mateusz Górzyński, Szymon Grad za pomysł na aplikację – „Poznaj UAM”

2. miejsce: Anna Nowak, Magdalena Wilczyńska – za koncepcję gry „University Manager”

3. miejsce: Tymon Oziemblewski – za aplikację „Katalog Projektów Uniwersyteckich”

Podczas całego  Festiwalu zaprezentowano napawającą optymizmem cudowną mnogość ciekawych, zorientowanych społecznie pomysłów, działań i inicjatyw. Dziękujemy wszystkim za twórczą, energetyczną obecność i aktywne wsparcie idei innowacji społecznych.

Fot. Przemysław Stanula