Data publikacji w serwisie:

Finał II Uczelnianego Konkursu Plastycznego UAM im. Piotra Wójciaka

W ramach XXI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Dekady Jubileuszowej UAM dniu 25.04.2018 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych odbył się finał II Uczelnianego Konkursu Plastycznego UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu „Studenckie impresje” pt. „Źródła tożsamości”. Organizatorem wydarzenia był Zakład Edukacji Artystycznej kierowany przez prof. dr hab. Lidię Suchanek. Konkurs objął honorowym patronatem JM Rektor UAM prof. dr hab. Andrzej Lesicki, który ufundował pierwszą nagrodę - rower.

Laureaci konkursu:

I Nagroda - JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

BEATA NAPIERAŁA

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM

EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

 ROK III, I ST. DZIENNE

II Nagroda – nagroda Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych

DOMINIKA DOMALEWSKA

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII UAM

KIERUNEK: SINOLOGIA

ROK III, I ST. DZIENNE

III Nagroda – nagroda Dziekana Wydziału Nauk Społecznych

MARTA JANIAK

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM

EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

 ROK I, II ST. DZIENNE

Nagroda Specjalna - ufundowana przez Rodzinę Patrona

MARTA JANIAK

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM

EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

 ROK I, II ST. DZIENNE

Nagroda Akademicka

ALICJA ANDRZEJEWSKA

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

 ROK III , I ST. DZIENNE

Wyróżnienie I stopnia

DOMINIKA DOMALEWSKA

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII UAM

KIERUNEK: SINOLOGIA

ROK III, I ST. DZIENNE

Wyróżnienie II stopnia

NATALIA USZAK

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ

ROK I, II ST. DZIENNE

Wyróżnienie III stopnia

ALEKSANDRA BAWOLSKA

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM

WCZESNE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIEKA

ROK II, II ST. DZIENNE