Data publikacji w serwisie:

Warsztaty Dydaktyczne UAM - podsumowanie

Zakończyła się pierwsza edycja ogólnouniwersyteckiego pilotażowego projektu „Warsztaty Dydaktyczne UAM", organizowanego przez Radę ds. Jakości Kształcenia. Celem projektu jest nie tylko wzajemne samokształcenie w zakresie kompetencji dydaktycznych na poziomie akademickim, ale także nawiązanie wzajemnych kontaktów oraz integracja kadry akademickiej naszej uczelni. Pierwsza edycja inicjatywy zakończyła się sukcesem. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. 14 maja, JM Rektor, prof. Andrzej Lesicki oraz Prorektor prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, podziękowali zaangażowanym nauczycielom akademickim i doktorantom UAM za „dydaktyczne poniedziałki".

fot. Przemysław Stanula