Data publikacji w serwisie:

Salamanka światową stolicą szkolnictwa wyższego – IV Międzynarodowe Spotkanie Rektorów „Universia”

Ponad 600 rektorów i nauczycieli akademickich z całego świata, polityków, przedsiębiorców oraz przedstawicieli międzynarodowych instytucji wzięło udział w IV Międzynarodowym Spotkaniu Rektorów „Universia”, które odbyło się w dniach 21-22 maja br. w Salamance.

Na dwa dni, 21 i 22 maja br., hiszpańskie miasto Salamanca stało się światową stolicą szkolnictwa wyższego jako organizator IV Międzynarodowego Spotkania Rektorów „Universia”. W ramach wydarzenia ponad 600 rektorów i przedstawicieli środowiska akademickiego z 26 krajów wzięło udział w dyskusjach panelowych skupionych wokół trzech głównych tematów: „Nauczanie i uczenie się w świecie cyfrowym”, „Badania naukowe: paradygmat pod nadzorem?” oraz „Wkład uczelni wyższych w rozwój społeczny”. Uniwersytet w Salamance świętował też 800-lecie swojego istnienia pod hasłem „Uniwersytet, Społeczeństwo i Przyszłość”.

- To wyjątkowe spotkanie. W jednym miejscu przedstawiciele najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich świata próbują wspólnie odpowiedzieć na zasadnicze pytania i wyzwania stojące przed uczelniami w XXI wieku. 4 lata temu, podczas ostatniego spotkania w Rio de Janeiro przyjęliśmy Kartę Uniwersytecką Rio 2014.

Dla UAM udział w programie Santander Universidades to ogromne korzyści - możliwość współdziałania z uczelniami z całego świata i wsparcie w realizacji projektów internacjonalizacji i cyfryzacji. Dla studentów to niepowtarzalna szansa udziału w projektach badawczych i rozwojowych w najlepszych ośrodkach zagranicznych.

W maju ubiegłego roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza otrzymał w ramach programu Santander Universidades środki finansowe na stypendia dla studentów i doktorantów, którzy wyróżniają się aktywnością na rzecz Uniwersytetu, bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz wybitnymi osiągnięciami naukowymi. 47. stypendystów Programu (16 doktorantów i 31 studentów) może przeznaczyć stypendia na pokrycie kosztów związanych z ich rozwojem osobistym, naukowym i badawczym.

UAM jest zaangażowany w realizację tzw. trzeciej misji uczelni. A to oznacza nie tylko rozwijanie szeroko rozumianych relacji z otoczeniem gospodarczym, ale także reagowanie na współczesne problemy cywilizacyjne, kulturowe i etyczne. Takich inicjatyw mamy wiele, choćby realizacja projektu z ministerialnego programu DIALOG, który służy promocji innowacji społecznych i nauki odpowiedzialnej społecznie. W ten sposób tworzymy właśnie platformę współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zaangażowanie Santander Universidades w organizację Międzynarodowego Spotkania Rektorów w 2018 r. odzwierciedla wkład Banco Santander w rozwój szkolnictwa wyższego, uczelni oraz studentów. Spotkanie w Salamance dało możliwość zacieśnienia współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz uhonorowania osiągnięć środowiska akademickiego.– powiedział Dyrektor programu Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte.

W Polsce Santander Universidades funkcjonuje od 2011 roku i jest prowadzony przez Bank Zachodni. Jako unikalny program wsparcia szkolnictwa wyższego daje szerokie możliwości wymiany doświadczeń międzynarodowych w sieci zrzeszonych ponad 1000 uczelni na całym świecie, w tym ponad 50 z Polski. – Santander Universidades to program, który realizuje kluczową ideę wspierającą rozwój współczesnego świata: ścisłą współpracę nauki i biznesu. IV Międzynarodowe Spotkanie Rektorów w Salamance będzie wyjątkową szansą dla przedstawicieli najwyższych władz polskich uczelni do nawiązania nowych i umocnienia istniejących relacji z wiodącymi uczelniami z wielu krajów, które, jesteśmy przekonani, wpłyną na długofalową współpracę i umiędzynarodowienie polskiego środowiska akademickiego – powiedział Arkadiusz Przybył, Przewodniczący Forum Santander Universidades i Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK.

Podobnie jak poprzednie spotkania w Rio de Janeiro (Brazylia, 2014 r.), Guadalajarze (Meksyk, 2010 r.) i Sewilli (Hiszpania, 2005 r.), IV Międzynarodowe Spotkanie Rektorów „Universia” jest sponsorowane przez Banco Santander, realizujący największe inwestycje w szkolnictwo na świecie (Varkey/UNESCO–Fortune 500 Report). W programie Santander Universidades, który w Polsce prowadzi Bank Zachodni WBK, Grupa Santander współpracuje z ponad 1000 uczelniami w 21 krajach (www.santander.com/universidades) oraz z ponad 1300 uczelniami z Ameryki Łacińskiej w ramach programu Universia (www.universia.net).

Więcej informacji na: https://en.universiasalamanca2018.com/