Data publikacji w serwisie:

Zielone projekty UAM – zaangażowani studenci nagrodzeni

Żywy mural, budki i domki dla zwierząt na Kampusie Morasko i „Tytka Meteora” – to nagrodzone pomysły w pierwszym konkursie na innowacyjne i „zielone” projekty, IDEAMU. W czwartek, 23 maja laureaci odebrali nagrody, które umożliwią im realizację zgłoszonych pomysłów.

Komisja konkursowa w składzie: prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki (przewodniczący), prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, Joanna Morawska-Jancelewicz przyznała następujące nagrody:

Miejsce I. „Morasko warte Poznania”, Paula Antonina Bednarz, Wydział Biologii, III rok Studiów Doktoranckich, nagroda w wysokości: 8000 zł

Na terenie Kampusu Morasko zostaną umieszczone budki, domki, hotele wspomagające byt zwierząt związanych ze środowiskiem miejskim. Oznaczone instalacje będą zawierały opis gatunków, dla których są przeznaczone oraz informację dotyczącą zespołów badawczych, które się nimi zajmują.

Miejsce II.  „Żywy mural”. Małgorzata Deszcz, studentka II roku SUM, Komunikacja Europejska, Instytut Kultury Europejskiej UAM, nagroda w wysokości: 6000 zł

Projekt zakłada wybudowanie muru, który z jednej strony będzie zawierał instalację zieleni, a z drugiej artystyczny mural przedstawiający Marię Sklodowską-Curie. Projekt będzie łączył uczelnię z mieszkańcami Gniezna, będzie także pomostem pomiędzy tym, co ludzkie a tym, co pochodzi z natury.

Miejsce III. „Zieloni w temacie”, Radio Meteor,  nagroda w wysokości: 4000 zł

„Zieloni w temacie” to cykl audycji radiowych dotyczących postaw, pomysłów i działań proekologicznych np. nowoczesnego recyclingu, domowych sposobów na odnawialne źródła energii. Podczas akcji promocyjnej „Tytka Meteora” radiowcy odwiedzą domy studenckie, wydziały UAM oraz inne uczelnie.

Na konkurs IDEAMU wpłynęło 11 projektów. Konkurs adresowany był do studentów i doktorantów UAM pracujących indywidualnie bądź w zespołach. Jurorzy doceniali niekonwencjonalne i kreatywne rozwiązania, które będą zmieniać Kampusy UAM i budować nowe formy współpracy z mieszkańcami Poznania. Uniwersytet chce rozwijać Zielony UAM, wzmacniać Uniwersytet Zaangażowany i jeszcze bliżej współpracować ze społecznymi i gospodarczymi partnerami.

fot. Weronika Mazerska