Data publikacji w serwisie:

UAM trzeci wśród polskich Uniwersytetów!

- Najnowszy Ranking Szkół Wyższych miesięcznika Perspektywy potwierdza mocną pozycję Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wśród polskich uczelni. Jesteśmy trzecim uniwersytetem, czwartą uczelnią, a więc powtarzamy wynik z ubiegłego roku, a właściwie to z ostatnich kilku lat – trzecie, czwarte miejsce, to były te miejsca, które nasz Uniwersytet zajmował – mówi JM Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki. – Cieszy natomiast to, że aż sześć kierunków studiów na naszym Uniwersytecie zostało uznanych za najlepiej prowadzone kierunki w całej Polsce i to też potwierdza wysoką rangę naszego Uniwersytetu. W ubiegłym roku były cztery. Te sześć kierunków to: anglistyka, filologia polska, pedagogika, pedagogika specjalna, geografia i turystyka i rekreacja. Bardzo się cieszę z tego rezultatu osiągniętego przez nasze wydziały, które tak wspaniale kształcą studentów – dodał Rektor.

29 maja 2018 r. zostały ogłoszone wyniki XIX Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018. Oceniono blisko 170 uczelni i 68 głównych kierunków studiów. Najlepszymi uniwersytetami w Polsce są: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wśród wszystkich uczelni akademickich UAM zajął natomiast 4 miejsce, za UW, UJ oraz Politechniką Warszawską. Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości. Szczegółowe wyniki rankingu opublikowane zostaną 29 maja br. na łamach miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy" i gazety "Dziennik Gazeta Prawna". Dostępne też będą (już od północy z 28 na 29 maja) na portalu: www.ranking.perspektywy.pl