Data publikacji w serwisie:

Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w salach MTP

XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych odbędzie się w Poznaniu w 2020 roku, jednak przygotowania do tego wydarzenia już trwają. Kongres odbędzie się w salach konferencyjnych  Międzynarodowych Targów Poznańskich. W środę, 30 maja 2018 r., w Gabinecie JM Rektora UAM, prof. Andrzeja Lesickiego, podpisana została umowa, którą oprócz Rektora podpisali: Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, Przemysław Trawa wraz z Wiceprezes Elżbieta Roeske.

Światowe Kongresy Historyków odbywają się co pięć lat w różnych częściach świata. Ich organizatorem jest Międzynarodowy Komitet Nauk Historycznych (Comité International des Sciences Historiques). Dotąd w Polsce Kongres odbył się tylko raz, w 1933 roku w Warszawie. Na Kongresie w chińskim Jinan na miasto-organizatora następnego zjazdu wybrano Poznań. Uzyskanie prawa organizacji takiego wydarzenia jest niezwykłym wyróżnieniem dla polskiego środowiska historycznego, a jednocześnie stanowi doskonałą okazję do promocji zarówno miasta i regionu, jak i całego kraju.

fot. Przemysław Stanula