Data publikacji w serwisie:

Ustawa 2.0 to wyzwanie

Środa, 4 lipca jest drugim dniem wyjazdowego spotkania Zespołu Rektorsko- Dziekańskiego UAM w Słubicach. Dyskusja dotyczy m.in. zapisów, przyjętej przez Sejm z poprawkami, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) i przepisów ją wprowadzających.

Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki zapowiada — Będziemy się do niej dostosowywać. Jest to wyzwanie, przepisy nie są łatwe. Rektor pozytywnie ocenia zapisy ustawy dotyczące uporządkowania spraw doktorantów – szkoły doktorskie to na pewno dobry pomysł – komentuje oraz uporządkowania kwestii dyscyplin naukowych. 
W Słubicach szukamy najlepszych dla UAM rozwiązań, które pozwolą na szybszy i bardziej intensywny rozwój uczelni – komentuje Prorektor prof. Beata Mikołajczyk. Wyzwań jest wiele, a efekty nowych rozwiązań ustawowych muszą przełożyć się na wyższą jakość badań i kształcenia – dodaje Prorektor UAM, prof. Ryszard Naskręcki.

fot.Adam Czerneńko