Data publikacji w serwisie:

Uczniowie i studenci w jednym budynku

Kolejny rok akademicki to nowe plany rozwoju Collegium Polonicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Słubicach. O jego szczegółach opowiedział Prorektor ds. kadry i finansów UAM  prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas, w wywiadzie dla portalu słubice24.pl.

Unowocześnienie zamiejscowej placówki to po pierwsze, uruchomienie zupełnie nowych kierunków odpowiadających na potrzeby mieszkańców okolic. Technologia informatyczna ma przygotować absolwentów do pracy w urzędach i innych instytucjach, gdzie wymagane są kompetencje informatyczne, czy wiedza z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Natomiast drugi kierunek powinien umożliwiać zatrudnienie w przedsiębiorstwach logistycznych, które powstają po polskiej, jak i po niemieckiej stronie Odry. Zmieniające się prawo uniemożliwiło kontynuowanie najbardziej obleganych specjalizacji, takich jak bezpieczeństwo narodowe, czy filologia polska dla cudzoziemców. Dlatego władze uznały za konieczne, poszukiwanie nowych specjalności i przystosowanie się do zaistniałej sytuacji.

Ponadto, od września na terenie campusu zostanie uruchomione Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące, co ma zbliżyć go do lokalnej społeczności, ale przede wszystkim wzbogacić ofertę kształcenia w tym regionie. Jego uczniowie będą mogli już korzystać z tego, co oferuje Uniwersytet, przykładowo uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych również na terenie Poznania. Chętni do nauki już są.

Pełen tekst wywiadu: http://slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/12683-co-dalej-z-collegium-polonicum-rozmowa-z-t-wallasem

kk