Data publikacji w serwisie:

10 doktorantów ze stypendiami FUAM

W środę 24 listopada, w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym wręczono stypendia laureatom tegorocznego konkursu stypendialnego Fundacji UAM dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyłoniono 10 zwycięzców, którym przyznano stypendia o łącznej wartości 200 000 złotych.

Wśród nagrodzonych doktorantów znaleźli się:

Michał Brzozowski – Wydział Biolologii

Julia Dłużewska – Wydział Biologii

Kamil Janowicz – Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Dawid Marcinkowski – Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych, nauki chemiczne

Adam Perz– Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Małgorzata Skwierczyńska – Wydział Chemii

Tomasz Sokolnicki – Wydział Chemii

Natalia Stopikowska – Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych, nauki chemiczne

Maja Szymańska-Lejman-Wydzial Biologii

Paula Tomaszewska – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

W tym roku konkurs stypendialny wystartował w nowej, nieco odmienionej odsłonie. W I etapie rekrutacji został oceniony dorobek naukowy kandydatów. Do II etapu zakwalifikowało się 20 najwyżej ocenionych doktorantów, którzy – to nowość w stosunku do poprzednich lat – musieli w ciągu 5 minut zaprezentować możliwość praktycznego zastosowania wyników swoich badań.

Spektrum tematów było szerokie – od silanów mogących mieć zastosowanie w produkcji „zielonych” opon, przez badania nad mejozą w celu zwiększenia odporności roślin, mikrowłókna służące walce z fałszerstwem, wykrywanie zmian nowotworowych dzięki optycznemu nanotermometrowi, wpływ zmian klimatu na zagrożenie gatunku ramienicy, po przeciwdziałanie hydrologicznym zjawiskom ekstremalnym.

Kryteria, na podstawie których Kapituła Konkursu oceniała kandydatów, to: znaczenie badanego problemu dla społeczeństwa lub gospodarki, możliwy wpływ badań na rozwiązanie tego problemu, szanse na wdrożenie opracowywanego rozwiązania czy metody, innowacyjność i wreszcie odniesienie do celów zrównoważonego rozwoju. Finaliści wyrażali nadzieję, że ich badania nigdy nie trafią do szuflady, ale będą wpływały na świat i zmieniały go na lepsze.

Stypendia Fundacji UAM dla Doktorantów, to program z ponad 10-letnią tradycją. Począwszy od 2008 roku, wyłaniani są doktoranci z najbogatszym dorobkiem naukowym i imponującymi osiągnięciami. W sumie wypłacono dotychczas 176 stypendiów o wartości blisko 2,5 mln zł.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny od ponad 25 lat stawia na komercjalizację wiedzy. Nie tylko doradza i wspiera naukowców, ale jako instytucja naukowa, prowadzi prace badawczo-rozwojowe we współpracy z biznesem. Tegoroczna edycja programu stypendialnego dla Doktorantów udowadnia, że nauka może, a nawet powinna mieć praktyczny wymiar, bez względu na dziedzinę, w której prowadzi się badania. I choć większość aplikujących o stypendium kandydatów reprezentowało nauki ścisłe, wśród laureatów znaleźli się także reprezentanci takich dyscyplin jak nauki polityczne i dziennikarstwo czy psychologia.

Fot. Fundacja UAM

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048