Data publikacji w serwisie:

Absolwentka UAM z nagrodą PWE za najlepszą rozprawę doktorską

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM, dr Martyna Robakowska, otrzymała II nagrodę w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską, organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne oraz miesięczniki „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” i „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”.

Rozprawa dr Martyny Robakowskiej pt. „Odpad jako przedmiot obrotu cywilnoprawnego w perspektywie wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego” została przygotowana pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Marcina Lemkowskiego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego.

Na konkurs wpłynęło prawie 30 rozpraw obronionych w latach 2021 oraz 2022 o bardzo wysokim poziomie merytorycznym, dotyczących zagadnień z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, autorskiego, bankowego, finansowego i administracyjnego.

Źródło: Strona internetowa Wydziału Prawa i Administracji UAM