Data publikacji w serwisie:

Aktywność Samorządu Doktorantów UAM

W ostatnim czasie Samorząd Doktorantów UAM organizował oraz brał udział w ciekawych wydarzeniach.

Pierwsze wydarzenie to Bal Doktoranta UAM 2022, który odbył się 11 czerwca 2022 roku w Collegium Historicum na Morasku. W balu wzięło udział blisko 100 osób w tym władze rektorskie i dyrektorzy szkół doktorskich. Dochód z biletów przeznaczono na cel charytatywny.

Drugie wydarzenie to UAMUJ - Letnie Forum Samorządowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które odbyło się 15-17 lipca 2022 roku w Zespole Pałacowo Parkowym UAM w Gułtowach. Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy z Towarzystwem Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Drugi dzień wydarzenia transmitowany był na żywo na platformie Teams. Przeprowadzono w tym dniu szkolenie z twórczego pisania, szkolenie dotyczące oceny śródokresowej oraz indywidualnego planu badawczego, a dzień ten zwieńczył panel Q&A z władzami rektorskimi UAM oraz UJ, dyrektorami szkół doktorskich, przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów  oraz przedstawicielami Samorządów Doktorantów UAM oraz UJ.

Zapraszamy do śledzenia aktualności Samorządu na Facebook'u: https://www.facebook.com/SamorzadDoktorantowUam/