Data publikacji w serwisie:

Ankieta dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

Zespół Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza studentów i doktorantów z niepełnosprawnością do wypełnienia anonimowej ankiety. Wyniki badania pozwolą na zdiagnozowanie wdrożonych w budynkach UAM rozwiązań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej uczelni.

Drodzy Studenci,

w imieniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszamy Państwa do wypełnienia tej anonimowej ankiety. Wyniki badania pozwolą na zdiagnozowanie wdrożonych w budynkach UAM rozwiązań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej uczelni. W wyniku badania powstanie raport diagnostyczny wraz z rekomendacjami do dalszych zmian. Państwa odpowiedzi będą bardzo ważne w kontekście zaproponowanych rekomendacji.

Wszystkie odpowiedzi zostaną zestawione naukowo i opracowane statystycznie. Gwarantujemy Państwu ochronę danych osobowych zgodnie z regulacjami RODO.

Link do ankiety

Liczymy na pozytywne przychylenie się do naszej prośby i udział w badaniu.

Zespół Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami


Badanie realizowane w ramach projektu:
„Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku” nr POWR.03.05.00-00-A095/19, projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny Wiedza edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i  rozwoju"