Data publikacji w serwisie:

EPICUR Forum: Building a European University

Zespół EPICUR Research zaprasza naukowców z UAM, będących na początku swojej kariery badawczej, do wzięcia udziału w dorocznym Forum pt. Building a European University. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-16 września br. we Freiburgu.

Forum będzie okazją do zaprezentowania swoich zainteresowań badawczych i projektów związanych z jednym z wymienionych zagadnień: Migration, Mobility, Identity lub Sustainability. Prezentacja odbędzie się przed międzynarodowym gronem, do którego należeć będą studenci, badacze oraz interesariusze społeczni.

Aplikacje nadsyłać można do 15 lipca br. w dwóch kategoriach: Sustainability Research i Mobility/Migration/Identity.

Dowiedz się więcej: The EPIC Science Slam, EPICUR Forum: Building a European University (.pdf)