Data wydarzenia:

Konferencja naukowa "Wokół Enigmy"

4 marca 2019 roku w Bramie Poznania ICHOT, Centrum Interpretacji Dziedzictwa, przy ul. Gdańskiej 2 w Poznaniu odbędzie się konferencja "Wokół Enigmy" organizowana w ramach prowadzonej przez CTK TRAKT aktywności związanej z powstaniem Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. W programie m.in. wykład dr. Marka Grajka z UAM, wykład prof. em. UAM dr hab. Magdaleny Jaroszewskiej czy spotkanie z sir Johnem Dermotem Turingiem.

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Zapisy:  poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres centrum@trakt.poznan.pl. Udział w konferencji zostanie potwierdzony e-mailem.

Zobacz program koneferencji


Tematyka i problemy badawcze konferencji mają za cel pogłębienie wiedzy o początkach kryptografii w II Rzeczpospolitej, narodzinach kryptologii matematycznej, złamaniu kodu Enigmy oraz rewolucji informatycznej,  popularyzację obszarów działalności merytorycznej powstającego Centrum w szerokim naukowym zakresie: historii matematyki, kryptografii i informatyki. Podczas konferencji historia Enigmy zostanie przedstawiona z perspektywy polskiej i angielskiej. Będzie to wspólne poszukiwanie prawdy o przeszłości, ponad granicami państw oraz bez ulegania pokusie jej zakłamania.

Poznańscy kryptolodzy: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski oraz matematyk i kryptolog angielski Alan Turing, mają niewątpliwie wielkie osiągnięcia w dziedzinie matematyki i kryptologii, a naszym zadaniem jest pielęgnowanie i propagowanie pamięci o ich dokonaniach.

Zwycięstwo nad Enigmą to triumf znakomitych uczonych i ich matematycznych odkryć. Były to osoby nie tylko wybitnie uzdolnione matematycznie, ale również o ogromnej odwadze cywilnej, którym przyszło żyć w wyjątkowo trudnych i dramatycznych czasach.

Warto tu wspomnieć o postaci inżyniera Jacka Karpińskiego, genialnego wynalazcy innowacyjnego sprzętu informatycznego, w czasie okupacji w Warszawie nastoletniego żołnierza AK, walczącego w brygadach szturmowych i Powstaniu Warszawskim.

W mieście poznańskich kryptologów nadal prowadzone są innowacyjne badania naukowe z dziedziny matematyki i informatyki oraz zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz w innych obszarach: medycynie, biologii, humanistyce i nie tylko – między innymi w Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym, Politechnice Poznańskiej oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Referaty przedstawicieli tych ośrodków naukowych i szkół badawczych uświadomią nam, jak wiele osiągnięto w Polsce i na świecie w ciąg ostatnich stu lat prowadzenia tych badań i zastosowania ich wyników w praktyce. Z tych osiągnięć wszyscy korzystamy w codziennym życiu.

Podczas konferencji będzie również możliwość spotkania z Dermotem Turingiem, bratankiem Alana Turinga, nabycia jego najnowszej książki „X, Y, Z. Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy” oraz zdobycia autografu autora!

Zapraszamy do udziału w konferencji!

Więcej informacji: http://bramapoznania.pl/wokol-enigmy-konferencja-naukowa/