Data publikacji w serwisie:

Konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt RurAction

W dniach 21-22 września odbędzie się konferencja „Social Entrepreneurship and Social Innovations in Rural Regions”. Będzie ona podsumowaniem międzynarodowego projektu „RurAction. Social Entrepreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action”, w którym uczestniczą badacze z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem projektu było zbadanie sposobów funkcjonowania innowacji społecznych w regionach słabych strukturalnie w Europie oraz poznanie roli przedsiębiorców społecznych w inicjowaniu innowacji. Przez dwa dni konferencji członkowie konsorcjum badawczego oraz badacze z całego świata zaprezentują aktualne wyniki badań dotyczących tych tematów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jedynym polskim członkiem konsorcjum badawczego RurAction. W trakcie konferencji badacze z UAM - prof. Tadeusz Stryjakiewicz i mgr Barrai Hennebry z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz dr Łukasz Rogowski z Wydziału Socjologii - między innymi przedstawią rezultaty swoich prac badawczych oraz zaprezentują przygotowany w ramach projektu film dokumentalny.

Konferencja odbędzie się w sposób zdalny na platformie Zoom. Aby wziąć w niej udział, należy zarejestrować się za pośrednictwem e-maila do 17 września. Program oraz szczegóły rejestracji w pliku poniżej.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
InternationalConference_RurAction.pdf 10.09.2020 Unknown
PDF
Pobierz PDF InternationalConference_RurAction.pdf(321.6 KB)