Data publikacji w serwisie:

Laureaci programu stypendialnego Fundacji UAM dla doktorantów UAM w roku akademickim 2018/2019

We wtorek, 30 października, odbyło się posiedzenie Rady Funduszu Stypendialnego, rozpatrującej wnioski doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium Fundacji UAM. Rada oceniła dorobek, innowacyjność badań oraz aktywność naukową kandydatów. Wyłoniono 15 laureatów. Wysokość pojedynczego stypendium to 1500 zł miesięcznie. Łącznie Fundacja UAM przeznaczy w tym roku akademickim na stypendia dla doktorantów UAM 225 000 zł.

Z roku na rok zainteresowanie programem rośnie. Biorąc pod uwagę liczbę złożonych wniosków, tegoroczna edycja okazała się rekordowa. W ramach procesu rekrutacyjnego wpłynęło do Fundacji UAM 180 wniosków z 14 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbędzie się 21 listopada, o godzinie 11:30, w siedzibie Fundacji UAM przy ulicy Rubież 46 w Poznaniu.

Wyróżnionym doktorantom serdecznie gratulujemy, a tych, którym się nie powiodło zachęcamy do poszerzania swojego dorobku naukowego i aplikowania do kolejnych edycji programu.

Rada Funduszu Stypendialnego, w skład której weszli:

 • Prof. dr Hab. Hieronim Maciejewski, wiceprezes Fundacji UAM, przewodniczący Rady
 • Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prorektor UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej,
 • Prof. dr hab. Bronisław Marciniak, przedstawiciel Rady Nadzorczej Fundacji UAM
 • Katarzyna Prętnicka, Dyrektor Operacyjny Fundacji UAM

Przyznała stypendia w roku akademickim 2018/2019 następującym laureatom:

Lista Laureatów:

 1. Paulina Łęska – Wydział Anglistyki
 2. Milena Roszkowska – Wydział Biologii
 3. Marcin Dziuba – Wydział Biologii
 4. Piotr Lewandowski – Wydział Chemii
 5. Magdalena Grzelak – Wydział Chemii
 6. Jagoda Budzik – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 7. Mateusz Zelent – Wydział Fizyki
 8. Cezary Bahyrycz – Wydział Historyczny
 9. Aleksandra Staniewska – Wydział Historyczny
 10. Kamil Jawgiel – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 11. Rafał Szymanowski – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 12. Dawid Rogacz – Wydział Nauk Społecznych
 13. Nikodem Karolak – Wydział Neofilologii
 14. Hanna Wiczanowska – Wydział Prawa i Administracji
 15. Natalia Kłysz-Sokalska – Wydział Studiów Edukacyjnych