Data publikacji w serwisie:

Nagroda Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej dla naukowca z UAM

Dr Paweł Łokić z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej za najlepszy doktorat w dyscyplinie nauk o komunikowaniu społecznej i mediach, obroniony w 2019 roku.

Nagroda została przyznana w trakcie trwającej w dniach 15-16 października 2020 r. Konferencji "Wiedza-Media-Komunikowanie", organizowanej przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie. Niestety ze względu na sytuację pandemiczną w kraju wręczenie nagrody nie mogło odbyć się na sesji plenarnej.

Nagroda przyznawana corocznie przez Kapitułę Konkursową ma na celu popularyzację badań nad komunikowaniem i mediami, a także wsparcie młodych medioznawców na początku ich kariery naukowej. Nagrodzona rozprawa została obroniona w październiku 2019 roku, a jej tytuł brzmi: "Praktyki uprawiania zawodu dziennikarza w środowisku nowych mediów". Praca została napisana pod opieką promotor Prof. UAM dr. hab. Doroty Piontek, kierowniczki Zakładu Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Promotorem pomocniczym pracy był Prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski, również z WNPiD. Warto nadmienić, że rozprawa jest pierwszą w historii uniwersytecką pracą doktorską obronioną w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Więcej informacji o nagrodzie i samym konkursie: http://www.ptks.pl/j3x/index.php/pl/konkurs-doktorat-17

Więcej informacji o trwającej właśnie w Krakowie konferencji: https://idmiksuj.edu.pl/

Na zdjęciach dr Paweł Łokić podczas spotkania na UJ z organizatorkami konferencji: prof. UJ dr hab. Agnieszką Hess oraz prof. UJ dr hab. Marią Nowina-Konopką.