Data publikacji w serwisie:

Naukowcy z UAM nagrodzeni podczas Gali Nauki Polskiej

Trzech naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. Bronisław Marciniak, prof. Tomasz Schramm oraz prof. Jacek Radwan otrzymało podczas Gali Nauki Polskiej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydarzenie było najważniejszą częścią obchodów Dnia Nauki Polskiej.

Podczas uroczystości w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki wręczono Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 5 kategoriach: za całokształt dorobku, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w zakresie działalności dydaktycznej, działalności wdrożeniowej i działalności organizacyjnej. Ocenie zespołu doradczego ministra zostało poddanych 129 wniosków. Dorobek prezentowany w aplikacjach obejmował dwa lata działalności naukowców. W skład zespołu powołano 31 członków reprezentujących środowisko szkolnictwa wyższego i nauki oraz stosowne dziedziny i dyscypliny nauki bądź sztuki, a pracom zespołu przewodniczył profesor Bogdan Szlachta, prawnik i filozof polityki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 88 nagród.

Wśród nagrodzonych znaleźli  się naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: prof. Bronisław Marciniak - Rektor UAM w latach 2008 - 2016 (Wydział Chemii), prof. Tomasz Schramm (Wydział Historii) oraz prof. Jacek Radwan (Wydział Biologii).

Po Gali odbył się pokaz widowiska „Opera matematyczna – Paradoksalny Rozkład Sfery” w reż. Romana Kołakowskiego. To opowieść o losach twórców Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Główny bohater i jeden z założycieli szkoły Stefan Banach zabiera widza w osobistą podróż, która rozgrywa się na tle przełomowych wydarzeń dwudziestowiecznej Europy.

Fot. Adrian Wykrota, Jagoda Haloszka, Łukasz Woźny, Uniwersyteckie.pl