Data publikacji w serwisie:

Profesor Michał Karoński członkiem Stałego Komitetu Identyfikującego Rady Naukowej ERC

Profesor Michał Karoński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został wybrany przez Komisję Europejską na członka Stałego Komitetu Identyfikującego, wskazującego członków Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Rada Naukowa to najwyższy organ zarządzający Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, zajmującej się przyznawaniem środków na pionierskie badania podstawowe z zakresu różnych dziedzin nauki. Określa on specyfikę grantów i poziom ich finansowania, opracowuje roczny program prac, ustala procedurę oceny wniosków, powołuje ekspertów oceniających wnioski, a także monitoruje wdrożenie programów. Członkowie tego ciała powoływani są przez Komisję Europejską na czteroletnią kadencję i działają we własnym imieniu, niezależnie od interesów politycznych lub narodowych.

Przed kolejną Radą Naukową, której kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku, rysuje się kluczowe zadanie: następny unijny program „Horyzont Europa”. Stąd tak ważny jest proces wyboru jej członków. Kandydatów wskażą wybitne osobowości świata nauki wchodzące w skład Identification Committee European Research Council. Do tego stałego komitetu europejska komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel zaprosiła sześcioro naukowców, w tym prof. Michała Karońskiego z UAM, który zajmuje się zagadnieniami z zakresu matematyki dyskretnej oraz informatyki teoretycznej. Ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii poznańskiego uniwersytetu. W latach 1993–1999 był dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Badania naukowe prowadził w licznych ośrodkach zagranicznych, m.in. na Uniwersytecie Moskiewskim, Uniwersytecie w Lund, Carnegie Mellon University, a także w międzynarodowych centrach badawczych (w tym w Newton Institute w ramach University of Cambridge). W latach 2010–2016 był przewodniczącym rady Narodowego Centrum Nauki. Od 2016 roku jest członkiem prestiżowej Academia Europaea, europejskiej pozarządowej organizacji naukowej, której misją są działania na rzecz wprowadzania najwyższych standardów w nauce, badaniach i edukacji oraz wspieranie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych

Oprócz niego w skład  Identification Committee weszli: prof. Barbara Flueckiger z Uniwersytetu w Zürichu, prof. Kirsten Gram-Hansen z Uniwersytetu w Aalborgu, prof. Carlos Martinez Alonso z Hiszpańskiej Krajowej Rady ds. Badań Naukowych oraz prof. Mira Mezini z Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt. Pracami pokieruje prof. Carl-Henrik Heldin z Uniwersytetu w Uppsali, szef Fundacji Nobla.