Data publikacji w serwisie:

Rekrutacja do programu stypendialnego PROM

Do 1 grudnia 2019 roku doktoranci i kadra akademicka Szkoły Nauk o Języku i Literaturze UAM może składać wnioski o stypendium z programu PROM. Środki na ten cel pochodzą z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Program obejmuje krótkoterminowe (od 5 do 30 dni) wyjazdy i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej, realizowane do 30 września 2020. Stypendyści otrzymują wysoki ryczałt na koszty podróży i utrzymania, mogą również uzyskać zwrot kosztów opłat konferencyjnych, kosztów szkół letnich itp.

Uczestnicy mogą brać udział w następujących formach kształcenia za granicą:

  • kwerenda biblioteczna i archiwalna
  • aktywny udział w konferencji naukowej
  • udział w szkole letniej/zimowej (jako słuchacz lub prowadzący)
  • wizyta studyjna

Przygotowano 26 stypendiów wyjazdowych dla doktorantów i 6 stypendiów dla kadry akademickiej. W zgłoszeniu należy wskazać wybraną formę kształcenia, długość i kraj wyjazdu oraz uzasadnić wybór. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego


Szczegóły znajdują się w regulaminie dostępnym poniżej wraz z formularzem zgłoszeniowym.