Data publikacji w serwisie:

Rekrutacja do projektu RE-CITY w ramach programu Horyzont 2020

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej) jest jednym z beneficjentów międzynarodowego projektu RE-CITY: „Reviving shrinking cities – innovative paths and perspectives towards livability for shrinking cities in Europe”.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną interdyscyplinarne badania, które mają na celu odpowiedź na pytanie w jaki sposób można zapobiegać niekorzystnym zmianom wywołanym odpływem ludności oraz jak poprawić jakość życia w kurczących się miastach.

Badania w ramach projektu będą prowadzone w 9 instytucjach naukowych w 8 krajach (Niemcy, Anglia, Francja, Holandia, Luksemburg, Polska, Portugalia i Meksyk). Projekt jest finansowany w ramach programu Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie ITN Action.

Konsorcjum projektu rekrutuje 13 osób na stanowiska Early-Stage Researcher (ESR). Zatrudnienie obejmuje 36 miesięcy, poczynając od marca/kwietnia 2019 roku i jest powiązane z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej i realizacją badań na jej potrzeby. W ramach zatrudnienia oferowane jest stabilne i atrakcyjne wynagrodzenie oraz opieka merytoryczna międzynarodowego zespołu doświadczonych naukowców. Osoby zatrudnione na stanowiskach ESR będą także miały możliwość uczestniczenia w szkoleniach,  warsztatach i praktykach zawodowych organizowanych w ramach projektu.

Zgłoszenia do konkursu na ww. stanowiska można składać do 15 października br. Do składania wniosków zapraszamy młodych badaczy – absolwentów studiów drugiego stopnia (do 4 lat od momentu ukończenia studiów) takich kierunków jak: gospodarka przestrzenna, geografia, socjologia, ekonomia, politologia i nauk pokrewnych. Szczegółowe informacje znajdują się na: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/337077

oraz

https://www.uni-kl.de/fileadmin/re-city/Call/Call_for_RE-CITY__Final_.pdf

Kontakt: prof. Tadeusz Stryjakiewicz (tadek@amu.edu.pl), dr hab. Krzysztof Stachowiak (krst@amu.edu.pl).