Data wydarzenia: -

Seminarium Uniwersyteckie Doktorantów 2019 pt. "Szkoła doktorska - nowa jakość i wyzwania dla UAM"

Zapraszamy na Seminarium Uniwersyteckie Doktorantów 2019 pt. "Szkoła doktorska - nowa jakość i wyzwania dla UAM", które odbędzie się we wtorek, 22 stycznia 2019 roku w Sali Senatu w Collegium Minus.

Seminarium ma przedstawić sposób funkcjonowania Studiów Doktoranckich z perspektywy Doktorantów, Władz Rektorskich, Kierowników Studiów oraz Dziekanów poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pozwoli to na stworzenie wytycznych dla przyszłych programów kształcenia Szkół Doktorskich, które będą szły z "duchem czasu" i regulacjami narzuconymi przez nową ustawę.

W załączniku harmonogram seminarium.

Liczba miejsc ograniczona!

Seminarium poprzedza rejestracja poprzez formularz elektroniczny.