Data publikacji w serwisie:

Stypendia doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”

Do 14 października trwa przyjmowanie wniosków o stypendia w Programie Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”.

Program kierowany jest do doktorantów specjalizujących się w dowolnej dziedzinie naukowej, którzy współpracują lub zamierzają podjąć współpracę badawczo-rozwojową powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce.

Program jest realizowany w formie konkursu, w którym nagrodą jest roczne stypendium naukowe w wysokości 18.000 zł. Stypendium ma charakter naukowo-praktyczny i jest niepowtarzalną szansą na wzbogacenie wiedzy o praktyczne umiejętności badawcze i projektowe. Procedura kwalifikacyjna daje prawo do otrzymania 10-miesięcznego stypendium naukowego w okresie od października do lipca roku akademickiego, na który stypendium zostało przyznane.

Wnioski można składać do 14 października 2022 r., do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu: Stypendia doktoranckie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”