Data publikacji w serwisie:

Stypendia Rządu Walonii-Brukseli

Rząd Walonii-Brukseli oferuje stypendia dla osób z tytułem doktora: krótko (1-3 miesięcy) oraz długoterminowe (1-2 lata).

Dziedziny priorytetowe to m.in.nauki przyrodnicze,technologie w zakresie ochrony środowiska.

Termin składania dokumentów upływa 1.04 br.

Szczegółowe informacje w Centrum Wspierania Współpracy Międzynarodowej.