Data publikacji w serwisie:

Szkolenia PolDoc

Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc zaprasza do udziału w grudniowych szkoleniach stacjonarnych i webinariach.

Webinarium: Horyzont 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions INDIVIDUAL FELLOWSHIPS. Jak ubiegać się o stypendium indywidualne jeszcze przed obroną rozprawy?

Internet, piątek 14 grudnia 2018, 13:00 - 15:00

W grudniowym webinarium "Horyzont 2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions INDIVIDUAL FELLOWSHIPS. Jak ubiegać się o stypendium indywidualne jeszcze przed obroną rozprawy?" wezmą udział Olga Kaczerewska oraz Paweł Kaczmarek. Prowadząca: Dr Olga Kaczerewska, laureatka indywidualnego grantu Marii Skłodowskiej-Curie, który umożliwił prowadzenie badań w The University of Aveiro (Portugalia). Grant jest finansowany ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Paweł Kaczmarek, starszy konsultant projektów europejskich w Regionalnym Punkcie Kontaktowym Program Ramowych UE w Poznaniu (Poznański Park NaukowoTechnologiczny). Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w doradztwie i coachingu w zakresie tworzenia wniosków projektowych na potrzeby ww. programów.

Zapisy: https://www.poldoc.pl/szkolenia-i-doradztwo/zapisy-na-szkolenia/range.listevents/-

Naukowcy i dziennikarze - od komunikacji do współpracy

Warszawa, piątek 14 grudnia 2018, 16:30 - 19:30

Jak nie zgubić się w realiach globalnej komunikacji? W jaki sposób rozmawiać z dziennikarzami? Jak zrozumieć i polubić media? Odpowiedzi m. in. na te pytania będziemy szukali podczas praktycznych zajęć z komunikacji dla naukowców. Na zajęcia zapraszamy wszystkich, którzy wierzą, że naukę i media ? z pozoru odrębne światy ? łączą wspólne interesy. Prowadząca: mgr Dominika Majchrzak - Główny Specjalista ds. Promocji i Nauki Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.

Zapisy: https://www.poldoc.pl/szkolenia-i-doradztwo/zapisy-na-szkolenia/range.listevents/-

Webinarium z cyklu "Wirtualna Akademia Naukowca": "Wizerunek naukowca - portale społecznościowe"

Internet, poniedziałek 17 grudnia 2018, 12:00 - 14:00

To kolejne webinarium PolDoc dotyczące budowania wizerunku. Tym razem porozmawiamy o tym, jakie portale społecznościowe wybierać, jak zakładać na nich profile oraz co zamieszczać we fluksie informacyjnym. Jak stworzyć mocny profil społecznościowy? – to główne pytanie, z jakim zmierzą się prowadzący i uczestnicy wydarzenia. Webinarium odbywa się w ramach Wirtualnej Akademii Naukowca i jest zarezerwowane dla członków Stowarzyszenia PolDoc. Prowadząca: Dr Justyna Małkuch-Świtalska - Trener Nauki i ekspertem z zakresu strategicznego zarządzania karierą naukową. Doktor nauk historycznych, członek ekipy badawczej Université de Lorraine i wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji (2011-2017). Jako ekspert, trener nauki i coach analizuje sytuację zawodową młodych naukowców w Polsce i na świecie, uczestniczy w działaniach m. in. Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Klastra LifeScience Kraków czy Wydawnictwa PWN.

Zapisy: https://www.poldoc.pl/szkolenia-i-doradztwo/zapisy-na-szkolenia/range.listevents/-

„Przedsiębiorczy doktorant – jak założyć działalność gospodarczą i organizację pozarządową”.

Kraków: 13 grudnia 2018 r., g. 16:00-19:00

Czy wiecie, jak „Konstytucja dla biznesu” i „Konstytucja dla nauki” zmieniły sytuację doktorantów? Czy rzeczywiście już łatwiej jest założyć własną firmę, a doktorant nie ma prawa podjąć nigdzie zatrudnienia? Czy na pewno znacie wszystkie ulgi i ułatwienia, które wprowadzono w tym roku dla początkujących przedsiębiorców? Podczas szkolenia dowiecie się jak krok po kroku poprowadzić swój biznes i wykorzystać wiedzę wyniesioną z uczelni. Szkolenie jest realizowanie wspólnie ze Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce w projekcie pt. „NGO AS = Nowa Generacja Organizacji - Aktywne i Skuteczne” w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w okresie 01.05.2018- 31.12.2019.

Zapisy: awisniewska@kolping.pl, tel. 12 418 77 61.