Data publikacji w serwisie:

Szkolenie: Praca ze studentem z niepełnosprawnością słuchu

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza pracowników dydaktycznych i doktorantów UAM do udziału w cyklu stacjonarnych szkoleń z zakresu pracy ze studentami z niepełnosprawnością słuchu.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie? 

  • wykładowców i wszystkich pracowników dydaktycznych
  • doktorantów prowadzących zajęcia ze studentami
  • pracowników technicznych pracujących ze studentami w laboratoriach

Cel szkolenia 


Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze prowadzenia zajęć, w których uczestniczą studenci z problemami słuchu. To przede wszystkim dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami pomocnymi w pracy dydaktycznej ze studentami niesłyszącymi i niedosłyszącymi. Celem jest także podniesienie świadomości w zakresie problemów, z którymi spotykają się studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie studiowania  oraz wprowadzenie podstaw Polskiego Języka Migowego w celu ułatwienia komunikacji ze studentami G/głuchymi.

Będziemy rozmawiać m. in. o:

  • faktach i stereotypach związanych z Głuchymi i niedosłyszącymi
  • problemach  z jakimi borykają się studenci niesłyszący i niedosłyszący w kontekście nauki tradycyjnej i zdalnej
  • wykorzystaniu technologii w pracy z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi
  • zasadach prowadzenia zajęć dla osób z niepełnosprawnością słuchu
  • specyfice zajęć online dla studentów z niepełnosprawnością słuchu
  • specyfice zajęć bezpośrednich ze studentami niesłyszącymi i słabosłyszącymi

Forma szkolenia 


Szkolenie ma charakter warsztatowo-wykładowy, będzie dostarczać nie tylko niezbędną wiedzę, ale również czerpać z doświadczeń pracowników dydaktycznych uczelni. Każde ze szkoleń składa się z dwóch 3 godzinnych spotkań oraz 2 godzin pracy w formie e-learningu. Grupy liczą 15 osób. Spotkania odbywają się stacjonarnie w Poznaniu z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych.


Terminy szkoleń 


I grupa:
14.09 w godz. 9:00-11:30 oraz 21.09 w godz. 9:00-11:30.

II grupa: 14.09 w godz. 12:30-15:00 oraz 21.09 w godz. 12:30-15.00.

III grupa: 9.11 w godz. 9:00-11:30 oraz 16.11 w godz. 9:00-11:30.

IV grupa: 9.11 w godz. 12:30-15:00 oraz 16.11 w godz. 12:30-15:00.


Ilość miejsc w grupach ograniczona do 15 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia poprzez formularz: https://forms.office.com/r/abwm7Aa5Fj

Prowadzący 


Prowadzącymi szkolenia są: 
mgr Anna Nabiałek - starszy wykładowca, Studium Językowe UAM 
mgr Joanna Nehring - wykładowca, Studium Językowe UAM 
mgr Marta Rudnicka - starszy wykładowca, Studium Językowe UAM 
Warsztaty realizowane są w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A095/19 „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku” z funduszy europejskich POWER.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z: 
Dominika Hoft 
Młodsza specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami 
dominika.hoft@amu.edu.pl 
tel. 61 829 1210