Data publikacji w serwisie:

Szkolenie „Tworzenie dostępnych materiałów dydaktycznych”

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza pracowników dydaktycznych UAM do udziału w zdalnym szkoleniu z tworzenia dostępnych materiałów dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • wykładowców i wszystkich pracowników dydaktycznych
 • doktorantów prowadzących zajęcia ze studentami
 • pracowników technicznych pracujących ze studentami w laboratoriach
Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat tworzenia dostępnych materiałów dydaktycznych. Dostępność ta dotyczy w sposób szczególny osób z niepełnosprawnością wzroku. Osoby borykające się z taką niepełnosprawnością mają prawo do równego dostępu do edukacji. Można im to umożliwić tworząc materiały dydaktyczne w sposób uniwersalny, dostępny dla wszystkich.

Będziemy rozmawiać m.in. o:

 1. Formatach plików dostępnych i niedostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku
 2. Tworzeniu dostępnych dokumentów w programie Microsoft Word
 3. Tworzeniu dostępnych prezentacji multimedialnych
 4. Oznaczeniu grafiki w dostępny sposób dla osób z niepełnosprawnością wzroku
 5. Tworzeniu dostępnego pliku pdf
 6. Dobrych praktykach w tworzeniu dokumentów
 7. Formach pracy z dokumentem osób z niepełnosprawnością wzroku
Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowo-wykładowy, będzie dostarczać niezbędnej wiedzy, ale również angażować doświadczenia pracowników dydaktycznych uczelni związane ze studentami z niepełnosprawnością wzroku.

Każde ze szkoleń składa się z jednego 6-godzinnego spotkania oraz części e-learningowej szkolenia. Grupy liczą 15 osób. Spotkania odbywają się online za pośrednictwem platformy MS Teams.

Ze względu na różnorodną specyfikę pracy wykładowców i doktorantów, przygotowaliśmy 3 terminy szkoleń w pierwszej połowie roku. 2 terminy będą zaproponowane w kolejnym roku akademickim.

Terminy szkoleń
 • Grupa 2: 29.09.2021 w godz. 9:00-14:00
 • Grupa 3: 21.10.2021 w godz. 9:00-14:00
 • Grupa 4: 9.11.2021 w godz. 9:00-14:00
 • Grupa 5: 2.12.2021 w godz. 9:00-14:00

Ilość miejsc w grupach ograniczona do 15 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący

Prowadzącymi szkolenia są:

mgr Henryk Lubawy - Starszy Specjalista ds. osób z niepełnosprawnością wzroku
mgr Bartosz Zakrzewski - Starszy Specjalista ds. osób z niepełnosprawnością wzroku

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://forms.office.com/r/KXqThtmkpX

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Dominika Hoft
Młodsza specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami
dominika.hoft@amu.edu.pl
tel. 61 829 1210


Warsztaty realizowane są w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A095/19 „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku” z funduszy europejskich POWER.