Data publikacji w serwisie:

Uniwersum Łotmana

20 listopada 2018 roku, w godzinach 15:00-19:15 odbędzie się na pierwsze z czterech, zaplanowanych na lata 2018-2022, międzynarodowych seminariów poprzedzających setną rocznicę urodzin Jurija Łotmana, a poświęconych myśli tego wybitnego semiotyka.

Program spotkania oraz szczegółowe informacje o prelegentach można znaleźć na stronie wydarzenia.

Miejsce spotkania: ul. Szamarzewskiego 89, Poznań, budynek AB, sala I.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Nauk Społecznych, Zakład Semiotyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa UAM.