Data publikacji w serwisie:

Urbanistyczny i planistyczny rozwój obszarów wiejskich - konferencja

16 października 2018 r. w godz. 11:30-15.00 w Sali posiedzeń im. Seweryna Mielżyńskiego, piętro 1 Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu odbędzie się konferencja podsumowującą projekt pt. „Urbanistyczny i planistyczny rozwój obszarów wiejskich – zasady prawidłowego kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskiej” (projekt pilotażowy) realizowany w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Celem projektu była identyfikacja potencjału wsi wielkopolskich i ocena prawidłowości rozwiązań architektonicznych i przestrzenno-funkcjonalnych. Na Konferencji zostaną zaprezentowanie wyniki badań w formie wystąpień oraz raportu – materiału drukowanego, kierowanych do władz samorządowych i mieszkańców gmin, których wsie brały udział w projekcie oraz innych interesariuszy zainteresowanych problematyką prawidłowego kształtowania przestrzeni obszarów wiejskich

Zgłoszenia udziału w Konferencji przyjmowane są na adres: sylwia.staszewska@amu.edu.pl (do 12.10.2018)

Program wydarzenia:

11:30 – 12:00 Rejestracja uczestników, bufet kawowy

12:00 – 12:10 Rozpoczęcie konferencji, prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska (kierownik projektu) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

12:10 – 12:40 Ryszard Wilczyński Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP

Kształtowanie przestrzeni wiejskiej – wykorzystanie specyfiki i wyróżników wsi.

12:40 – 13:10 prof. UŁ dr hab. Marcin Wójcik Uniwersytet Łódzki

Kształtowanie wiejskiej przestrzeni publicznej. Uwarunkowania, mechanizmy, skutki.

13:10 – 13:45 prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Przestrzenny rozwój wsi wielkopolskiej (prezentacja wyników projektu)

  • Potencjał wsi objętych projektem (prezentacja zasobu materialnego wybranych wsi);
  • Prawidłowości/nieprawidłowości sposobu zabudowy i zagospodarowania wybranych wsi (dla określenia słabych i mocnych stron podejmowanych działań przez samorządy i mieszkańców);
  • Przykłady prawidłowego kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskich.

13:45 – 14.00 Dyskusja ogólna, odpowiedzi na pytania, Zakończenie konferencji

prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

14:00 – 14.30 Lunch

14:30 – 15.00 Konsultacje po konferencji zapraszamy na indywidualne konsultacje/rozmowy z prelegentami.

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.