Data publikacji w serwisie:

Warsztaty doktoranckie Association of European Schools of Planning

W dniach od 5 do 8 lipca br. na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM odbędą się warsztaty doktoranckie realizowane pod auspicjami AESOP (Association of European Schools of Planning) – Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Planowania Przestrzennego. Jest to niezwykle prestiżowe, cykliczne wydarzenie, organizowane corocznie w różnych miastach w Europie, które poprzedza Kongres AESOP, zaplanowany w dniach 11-15 lipca w Łodzi.

Warsztaty adresowane są do doktorantów, którzy w czasie wspólnych zajęć rozwijają swój warsztat naukowy i doskonalą swoje prace doktorskie. Na warsztaty w Poznaniu wpłynęło ponad 60 zgłoszeń z ośrodków naukowych z całego świata. Z tego grona, po ocenie merytorycznej przesłanych abstraktów, wybranych zostało 37 doktorantów, którzy przyjadą na UAM.

W czasie warsztatów doktoranci, pod nadzorem mentorów, będą prezentować i doskonalić prace doktoranckie, wezmą udział w sesjach dyskusyjnych, warsztatach z pisania artykułów naukowych i szkoleniach dotyczących prowadzenia badań naukowych, aplikowania na konferencje i wykorzystania różnych metod badawczych. Przewidziany jest także czas na indywidualne konsultacje. Ponadto będą się uczyć, jak łączyć rozwój zawodowy z rozwojem osobistym, a także wezmą udział w spacerach po mieście. Przewidziane są także spotkania integracyjne i oficjalna kolacja.

Wykład wprowadzający (Opening Speech) wygłosi dr Eva Purkarthofer z Aalto University w Finlandii. W sesjach dyskusyjnych (Plenary Roundtables) uczestniczyć będą m.in. prof. Thorsten Wiechmann (TU Dortmund, Niemcy), dr Hanna Janta (University of Basel, Szwajcaria/University of Surrey, Wielka Brytania) i dr Milan Husar (Slovak University of Technology, Słowacja).

Prace doktorantów będą wspierane przez pracowników Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej: prof. UAM dra hab. Roberta Kudłaka, prof. UAM dr hab. Barbarę Maćkiewicz, prof. UAM dra hab. Łukasza Mikułę, prof. UAM dra hab. Adama Radzimskiego, prof. UAM dra hab. Michała Rzeszewskiego oraz prof. UAM dra hab. Krzysztofa Stachowiaka.

Komitet organizacyjny wydarzenia tworzą: prof. dr hab. Paweł Churski, dr inż. Przemysław Ciesiółka (koordynator), dr inż. Maciej Główczyński, dr inż. Adam Wronkowski i mgr inż. Krystian Koliński.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć tutaj: https://aesop-planning.eu/phd-workshop/venue-phd-workshop