Data publikacji w serwisie:

Warsztaty online - Praca ze studentami z trudnościami natury psychicznej i poznawczej

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza pracowników dydaktycznych i doktorantów UAM do udziału w cyklu zdalnych szkoleń z zakresu pracy ze studentami z trudnościami natury psychicznej i poznawczej.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

  • Wykładowców i wszystkich pracowników dydaktycznych
  • Doktorantów prowadzących zajęcia ze studentami
  • Pracowników technicznych pracujących ze studentami w laboratoriach

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pomocnych w pracy dydaktycznej ze studentami przejawiającymi nietypowe, bądź nieadekwatne zachowania oraz ze studentami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Będziemy rozmawiać m. in. o:

  • studentach z depresją i zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym,
  • z zespołem Aspergera i autyzmem,
  • z lękiem przed egzaminami lub przed wystąpieniami publicznymi,
  • studentach agresywnych,
  • z problemami ze skupieniem się lub problematycznym perfekcjonizmem,
  • innymi problemami psychicznymi, które utrudniają ich studia lub pracę wykładowcy.

Zakres tematyczny warsztatów każdorazowo będzie dostosowywany do potrzeb pracowników dydaktycznych na poszczególnych spotkaniach z uwzględnieniem specyfiki studiów i procesu studiowania, odmiennej na kierunkach humanistycznych, lingwistycznych i ścisłych.

Forma szkolenia
Szkolenie ma charakter warsztatowo-wykładowy, będzie dostarczać niezbędnej wiedzy, ale również angażować doświadczenia pracowników dydaktycznych uczelni związane ze studentami z trudnościami natury psychicznej. Każde ze szkoleń składa się z dwóch 3 godzinnych spotkań online oraz 2 godzin pracy w formie e-learningu.

Terminy szkoleń
I grupa: 25.11 i 2.12 o godz. 13:45-17:00.
II grupa: 26.11 i 3.12 o godz. 13:45-17:00.
III grupa: 9.12 i 16.12 o godz. 13:45-17:00.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAklPUslF7JSlDrtqEqbgGE9FUQklNQzg1T1A1M1BENVRBTDRPVExLQjdTQS4u

Prowadzący
Prowadzącymi szkolenia są:
Bas van der Ham – Starszy wykładowca na WA UAM
Szymon Hejmanowski – Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania

Warsztaty realizowane są w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A095/19 „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku” z funduszy europejskich POWER.