Data publikacji w serwisie:

Zaangażowany Uniwersytet

UAM to uczelnia zaangażowana, co potwierdziła w tym roku otrzymując akredytację  Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities (ACEEU)! Jak to robimy? Zapraszamy do lektury najnowszego raportu Uniwersytet Zaangażowany 2022.

Prezentujemy w nim inicjatywy i działania społeczności, które są odpowiedzią na najważniejsze współczesne wyzwania i które zrealizowaliśmy we współpracy z instytucjami i organizacjami z otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni.

Raport dostępny jest na stronie: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0022/406147/Uniwersytet-Zaangazowany-2022.pdf

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048