Data wydarzenia:

Zapisy na szkolenie SciVal - wsparcie w prowadzeniu badań

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz firma Elsevier mają przyjemność zaprosić na warsztaty:

SciVal jako pomoc dla naukowców i pracowników administracji zaangażowanych we wsparcie w prowadzeniu badań 

prowadzone przez Katarzynę Kryszczuk

Warsztaty są rekomendowane i objęte patronatem prof. dr. hab. Tadeusza Wallasa, prorektora  ds. kadry i finansów.

Miejsce i termin

6.02.2019 r.
godz. 10:00-12:00
Collegium Iuridicum Novum

Wydział Prawa i Administracji UAM
sala 2.1

Narzędzie SciVal umożliwia analizę działalności naukowej przeszło 10200 uczelni oraz instytucji badawczych z ponad 230 krajów na podstawie danych zawartych w bazie Scopus.

Szkolenie jest skierowane w szczególności do pracowników naukowych oraz osób zajmujących się ekstensywnymi analizami działalności naukowej uczelni. Praktyczna umiejętność wykorzystania danych zawartych w narzędziu SciVal nabiera istotnego znaczenia w kontekście nowych zasad ewaluacji dorobku naukowego, a tym samym może przełożyć się na wsparcie procesu prognozowania dalszego kierunku rozwoju Uczelni.

Pracownicy naukowi dowiedzą się :

 • jak zwiększać widoczność i porządkować profil autora,
 • jak oceniać  dorobek naukowy autora w dyscyplinach,
 • jak otrzymywać listy publikacji wybranego autora,
 • jak  definiować najlepsze publikacje wybranego autora,
 • jak dokonać analizy porównawczej wybranych naukowców,
 • jak  tworzyć obszary badawcze i zestawy publikacji w celu analizy trendów badawczych.

Pracownicy administracji dowiedzą się:

 • jak uzyskać ogólne informacje na temat instytucji,
 • jak otrzymać listy publikacji dla całej instytucji,
 • jak dokonać analizy porównawczej z podobnymi instytucjami z wykorzystaniem wskaźników ilościowych,
 • jak definiować oraz zarządzać grupą naukowców,
 • jak znaleźć współpracowników – przedstawienie już istniejącej współpracy, znalezienie nowych możliwości,
 • jak dzielić się wiedzą w organizacji, tworzyć i udostępniać raporty.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez system rejestracji elektronicznej :
https://goo.gl/forms/A9doEYLVUZG19SdI3
Liczba miejsc ograniczona

O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje uzyskać można pisząc na adres mailowy: mtheus@amu.edu.pl
lub telefonicznie 61 829 38 66