Data publikacji w serwisie:

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2019/2020

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

1. Podanie,

2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4,

3. Wniosek o stypendium (formularze w załączeniu)

4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze w załączeniu)

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, osoby zainteresowane składają dokumenty, wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów oraz Biur Szkół Doktorskich szkół dziedzinowych (termin złożenia dla studentów określa Wydział, dla doktorantów Szkoła Doktorska szkoły dziedzinowej).

Dziekani (w przypadku studentów) oraz Kierownicy Szkół Doktorskich (w przypadku doktorantów)  po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyłają zaopiniowane wnioski (maksymalnie po 2 wnioski studenckie z wydziału i 4 wnioski doktorantów ze szkoły dziedzinowej) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka, w formie elektronicznej na adres e-mail Biura Rektora UAM olak@amu.edu.pl w terminie do 1 czerwca 2020 r.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
oświadczenie doktorant.docx 5.05.2020 Marta Grunwald
DOCX
Pobierz DOCX oświadczenie doktorant.docx(19.4 KB)
wniosek doktorant.doc 5.05.2020 Marta Grunwald
DOC
Pobierz DOC wniosek doktorant.doc(52.5 KB)
procedura konkursu .pdf 5.05.2020 Marta Grunwald
PDF
Pobierz PDF procedura konkursu .pdf(257.6 KB)
Regulamin Stypendium im. dr. Jana Kulczyka.pdf 5.05.2020 Marta Grunwald
PDF
Pobierz PDF Regulamin Stypendium im. dr. Jana Kulczyka.pdf(139.9 KB)