Data publikacji w serwisie:

Drzewa dla ludzi. Ludzie dla drzew. iTre-es - projekt badawczy na UAM

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzony jest szeroko zakrojony, interdyscyplinarny projekt badawczy iTre-es. Badania mają ustalić jak zmiany instytucjonalne wpływają na świadczenia ekosystemów dostarczane lokalnym społecznościom przez drzewa i krzewy.

Chodzi między innymi o wycinki drzew i krzewów, które regulowane są przepisami prawa, a ich przeprowadzenie wymaga odpowiedniej drogi administracyjnej.

Drzewa i krzewy dostarczają wielu korzyści mieszkańcom, zarówno na wsi jak i w mieście. Korzyści te często są traktowane jako oczywiste i darmowe. Jednak liczba drzew w wielu miejscowościach w Polsce maleje, a to pogarsza możliwość korzystania z natury przez mieszkańców.

Przedmiotem badań są następujące kwestie:

 • w jaki sposób zmiany regulacji prawnych dotyczących wycinki drzew wpływają na decyzje mieszkańców;
 • jakie skutki przynosi wycinka drzew mieszkańców z punktu widzenia korzyści świadczonych przez drzewa i krzewy;
 • jak wyglądają preferencje społeczne dotyczące ograniczeń nakładanych na sferę prywatną, w zakresie drzew i krzewów na prywatnym (nieużytkowanym komercyjnie) terenie;
 • sprawdzenie, czy zastosowanie metody grupowej debaty może wpływać na preferencje społeczne.

W badaniach wykorzystywane są m.in.: technologie umożliwiające naziemne skanowanie laserowe 3D, geomapowanie drzew, badania ankietowe.

W skład zespołu badawczego projektu iTre-es wchodzą następujące osoby:

 • dr hab. Piotr Matczak - kierownik projektu, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr hab. inż. Piotr Wężyk - ekspert w zakresie zobrazowań satelitarnych i lotniczego skanowania laserowego, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • mgr Krzysztof Mączka - ekspert z dziedziny nauk społecznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr inż. Patrycja Przewoźna - ekspert GIS w zakresie analiz przestrzennych i wizualizacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • mgr Piotr Chmielewski - ekspert ds. lokalnych uwarunkowań prawnych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • mgr inż. Paweł Hawryło, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • mgr inż. arch. kraj. Karolina Zięba-Kulawik, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie,
 • Marcin Mielewczyk, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • mgr inż. Adam Inglot, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska,
 • prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, pracownik Poczdamskiego Instytutu Badań nad Skutkami Klimatu,
 • prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Leszek Kurek, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Do tej pory w ramach badań przeprowadzone były spotkania i badania ankietowe w Nysie i Raciborzu.

Więcej o badaniach na stronie projektu.

Pomóż zebrać dane do badań – wypełnij ankietę!