Data publikacji w serwisie:

Dziękujemy za to, że byliście RAZEM z nami!

Głęboko wierzymy, że miasta i regiony rozwijają się poprzez kulturę. Organizując nasze wydarzenie "100 lat razem! – Festiwal Jubileuszowy dla Miasta i Regionu" chcieliśmy pokazać, że uczelnie wyższe są nieodłączną częścią procesu rozwoju kultury i kultywowania tradycji.

Bez wkładu partnerów pierwszy weekend czerwca nie mógłby się odbyć w takim kształcie. Dziękujemy sponsorowi głównemu Bank Pekao SA, sponsorom Enea, Grupa MTP, Terlan Grupa Aquanet i oczywiście Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego, Miastu Poznań i LOTTO. Radość wygrywania.

Bez nich nasz festiwal nie byłby tak wyjątkowy. Wiemy, że na długo zostanie on w pamięci przestrzeni miejskiej.

Dziękujemy za to, że byliście RAZEM z nami!