Data publikacji w serwisie:

Inauguracja roku w Uniwersytecie Otwartym UAM

Uniwersytet Otwarty UAM inauguruje kolejny rok działalności! Serdecznie zapraszamy na uroczystość, która odbędzie się 14 października w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego 1.

Uniwersytet Otwarty działający w ramach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od 2016 roku, znalazł już swoje miejsce w życiu uczelni i cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców Poznania. Przez minione trzy lata uruchomiono 204 kursy dla 4,5 tys. słuchaczy a w pierwszym trymestrze tego roku akademickiego uruchomionych zostanie ponad 25 nowych dla ok. 500 słuchaczy.

Kursy organizowane są w formie klasycznych zajęć uniwersyteckich  a więc wykładów i ćwiczeń a nawet laboratoriów, które trwają cały trymestr (od 15 do 30 godzin). Spotkania odbywają się w różnych terminach, najczęściej raz w tygodniu, w dni powszednie (popołudniami i wieczorami) oraz w weekendy. Zajęcia w tym roku akademickim, w trymestrze jesiennym, rozpoczną się w drugiej połowie października. Nowa oferta – na trymestr zimowy – ukaże się na stronie internetowej UO UAM 29 listopada tego roku.

W trakcie poniedziałkowej uroczystości przewidziane zostało między innymi wystąpienie władz rektorskich, sprawozdanie Pełnomocnika Rektora ds. Uniwersytetu Otwartego UAM, wręczenie nagród wykładowcom i słuchaczom oraz wykład inauguracyjny p. Jakuba Głaza pt. „Odczuwanie przestrzeni. Jak działa architektura?”.

Więcej informacji o działalności UO odnaleźć można na dedykowanej stronie internetowej (www.uo.amu.edu.pl) oraz na profilu facebookowym.