Data publikacji w serwisie:

Ponad 38 mln zł dla UAM z konkursu Zintegrowane Programy Uczelni

Dokładnie 38 311 665,17 zł dofinansowania otrzyma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na realizację projektów, które jeszcze bardziej podniosą poziom nauczania. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ogłosił wyniki konkursu NCBR Zintegrowane Programy Uczelni realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Środki zostaną wykorzystane na jakość kształcenia, a zwłaszcza podniesienie kompetencji kadry naukowej, zapewnienie studentom jeszcze lepszej edukacji oraz dostosowanie programów kształcenia do wymogów zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego.

Zgodnie z wymogami konkursu, dofinansowane projekty obejmują zakresem merytorycznym co najmniej 4 z wymaganych modułów: programy kształcenia, podnoszenie kompetencji studentów, programy stażowe, wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, studia doktoranckie oraz zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Środki z konkursu przyznano tylko 10 uczelniom w kraju.

Fot. www.gov.pl