Data publikacji w serwisie:

Archeometria – nowy kierunek studiów II stopnia na UAM

Od października na UAM rusza nowy kierunek studiów – archeometria, prowadzona wspólnie przez Wydział Chemii oraz Wydział Archeologii. Zapisy trwają do 18 września!

Archeometria to kierunek dla osób, które pragną posiąść gruntowną wiedzę z dziedziny chemii analitycznej oraz archeologii. Archeometryści zajmują się badaniem autentyczności, określaniem wieku i pochodzenia wykopalisk oraz obiektów archeologicznych, a także rozpoznawaniem technologii otrzymywania wyrobów na podstawie składu chemicznego.

Przygotowany program stanowi unikatową w kraju ofertę studiów drugiego stopnia. Podczas zajęć student będzie miał okazję zaznajomić się z technikami pracy laboratoryjnej oraz metodami analitycznymi, niezbędnymi przy charakterystyce źródeł archeologicznych. Na program studiów składają się takie przedmioty jak m.in.: Metodologia i historia archeologii, Substancje chemiczne stosowane w konserwatorstwie archeologicznym, Archeologia epoki kamienia, Badania in-situ obiektów i stanowisk, Analiza materiałów archeologicznych, Archeologia epoki żelaza, Analiza instrumentalna oraz Ochrona dziedzictwa archeologicznego, prawo autorskie.

Jakie są perspektywy zawodowe? Absolwent archeometrii znajdzie zatrudnienie np. w jednostkach naukowych, laboratoriach badawczych, przedsiębiorstwach związanych z szeroko pojętą analityką archeologiczną, w tym działających na pograniczu archeologii i chemii, centrach rozwoju, firmach wdrażających nowe materiały, firmach otoczenia przemysłu, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, ośrodkach projektowych grantów krajowych i zagranicznych, a także w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy dotyczącej ochrony dziedzictwa.

Uwaga! Trwa II nabór na kierunek Archeometria (studia stacjonarne II st.). Szczegółowe informacje na temat zapisów znajdziesz w Systemie Internetowej Rekrutacji:

Dowiedz się więcej o kierunku Archeometria i zapisz się na studia!