Data publikacji w serwisie:

Bezpłatne studia podyplomowe na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Ruszył nabór na bezpłatne studia podyplomowe na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM! Zajęcia rozpoczną się już w maju 2023.

Studia są w pełni finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Liczba miejsc jest ograniczona (na każdym z kierunków jest 50 miejsc). Rekrutacja jest prowadzona do wyczerpania limitu. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Obecnie trwa rekrutacja na trzy kierunki:

Studia podyplomowe, doskonalące – w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów

Studia podyplomowe w zakresie metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów mają charakter studiów uzupełniających i doskonalących umiejętności zawodowe nauczycieli pracujących na różnych etapach edukacji. Ich celem jest wyposażenie słuchaczy w aktualną wiedzę teoretyczną i metodyczną oraz dostarczenie im możliwości wypracowania umiejętności praktycznych, koniecznych do kierowania procesem rozwoju językowego dzieci i młodzieży dotkniętych trudnościami spowodowanymi przez uszkodzenia słuchu i opóźnienia rozwoju mowy. Część metodyczno-praktyczna studiów ma charakter warsztatowy i jest połączona z badaniami pedagogicznymi w działaniu, prowadzonymi przez słuchaczy we współpracy z prowadzącymi. Zajęcia na studium będą prowadzić specjaliści pracujący w ośrodkach naukowych i edukacyjnych w Polsce.

Dowiedz się więcej!

Studia podyplomowe, doskonalące – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

Studia adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych chcących:

  • poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i umiejętności pracy z nimi;
  • doskonalić swoje umiejętności w zakresie skutecznego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • rozwijać warsztat pracy, wzbogacony o atrakcyjne sposoby prowadzenia zajęć, w grupie o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Dowiedz się więcej!

Studia podyplomowe, kwalifikacyjne – Pedagog specjalny w edukacji włączającej

Studia podyplomowe/kwalifikacyjne są przeznaczone dla osób, które pragną nabyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach (zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 22 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli)

Urzeczywistniają one standardy przygotowania nauczycieli do praktycznej realizacji edukacji włączającej, rozumianej jako edukacja wszystkich uczniów, bez względu na charakter i specyfikę ich potrzeb edukacyjnych.

Dowiedz się więcej!

Szczegółowe informacje o ofercie i procesie rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Wydziału Studiów Edukacyjnych – Odwiedź stronę WSE UAM i zapisz się na studia podyplomowe!