Data publikacji w serwisie:

Dowiedz się, jak studiuje się na Wydziale Matematyki i Informatyki

Wydział Matematyki i Informatyki to jeden z wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który chcemy szerzej przedstawić kandydatom na studia.

Jako jednostka uczelni badawczej Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu kontynuuje ponad 100-letnią tradycję poznańskiej matematyki. Jest też jednym z najlepszych ośrodków badawczo-dydaktycznych w zakresie informatyki w Polsce.

Obecnie, główne dziedziny badań to w zakresie matematyki: szeroko rozumiana analiza, szczególnie analiza funkcjonalna, wiele kierunków matematyki dyskretnej a szczególnie badania struktur losowych, teoria liczb, teoria równań różniczkowych, topologia, algebra, logika, statystyka matematyczna i ekonometria. Natomiast w zakresie informatyki badania koncentrują się na: sztucznej inteligencji, teorii algorytmów, bezpieczeństwie informatycznym oraz lingwistyce komputerowej. Działalność naukowo-badawcza pracowników Wydziału ma znaczący wpływ na rozwój społeczeństwa i gospodarki.

Przejawem życia naukowego wydziału są liczne seminaria naukowe kierowane do studentów, doktorantów i pracowników badawczo-dydaktycznych. Oprócz tego na Wydziale Matematyki i Informatyki organizowane są raz w roku uroczyste wykłady im. Rejewskiego, Różyckiego i Zygalskiego (od 2008 roku), które stanowią hołd trzem zasłużonym polskim kryptologom, wykłady im. Władysława Orlicza (od 1993 roku) oraz wykłady im. Wojtka Pulikowskiego (od 1994 roku).

Znacznie więcej niż nauka

Wydział Matematyki i Informatyki nieustannie stara się łączyć teorię z praktyką i to nie tylko na poziomie naukowym. Współpracuje z nauczycielami i uczniami, stara się rozbudzać oraz wspierać zainteresowanie matematyką i informatyką poprzez wykłady, warsztaty, konferencje. Co roku bierze udział w Poznańskim Festiwalu Nauki, Nocy Naukowców, organizuje comiesięczne wykłady Po indeks z Pitagorasem oraz konkursy dla zainteresowanej naukami matematycznymi i informatycznymi młodzieży. Szczegóły na stronie.

W kwietniu 2021 r. z inicjatywy pracowników wydziału ruszył projekt POP WMI. Jest to podcast o matematyce i informatyce, którego celem jest odczarowanie obu tych dyscyplin poprzez pokazanie ludzkiej strony naukowców, którzy je uprawiają. Podcastów możesz posłuchać na stronie.

Wydział od lat z sukcesami współpracuje z licznymi instytucjami naukowymi i środowiskiem biznesowym, także na arenie międzynarodowej. Wśród partnerów możemy wyróżnić: GFT, Roche Polska, Capgemini. Niedawno podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy z KKS Lech Poznań.

Studio LEGO na uczelni? To możliwe!

Siedziba wydziału znajduje się w budynku Collegium Mathematicum na Kampusie Morasko. Na szczególną uwagę zasługuje LEGO® Education Innovation Studio. Studio innowacji to oddzielne pomieszczenie mieszczące się w budynku naszego Wydziału wyposażone tylko w koncepcje edukacyjne LEGO® Education. Dzięki temu nauczyciele otrzymują idealne warunki do nauczania zorientowanego na kompetencje i działania. LEIS to krok do szkoły przyszłości, w której technologia i nauka są naturalnym elementem edukacji kształtującej kompetencje kluczowe do życia we współczesnym świecie. LEGO® Education Innovation Studio daje uczniom, nauczycielom i studentom inspirujące doświadczenie edukacyjne wspierające pracę zespołową, komunikację oraz rozwijające kreatywność. Szczegóły na stronie projektu.

Koła naukowe dla każdego

Na wydziale prężnie działają studenckie koła naukowe: Koło Naukowe Matematyków oraz StuDMat. Celem działania Koła Naukowego Matematyków jest przede wszystkim poszerzanie wiedzy matematycznej poza zakres materiału obowiązującego na studiach. Więcej informacji na temat działalności koła można znaleźć na stronie.

Koło Naukowe StuDMat powstało w kwietniu 2012 roku jako reakcja na potrzeby studentów, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje ponad program obowiązkowych zajęć bloku nauczycielskiego. StuDMat działa aktywnie na wielu płaszczyznach. Studenci poznają konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, a także zgłębiają temat pomocy dydaktycznych. Szczegółowe informacje o działalności koła można znaleźć na stronie.

Oferta Wydziału

Na wydziale można realizować studia na następujących kierunkach: Matematyka, Informatyka, Analiza i przetwarzanie danych oraz Nauczanie matematyki i informatyki.

Matematyka to kierunek dedykowany osobom zafascynowanym "królową nauk", osobom posiadającym ścisły umysł, a także tym, którzy chcą rozwinąć zdolność krytycznego myślenia. Te studia to przygoda pełna intelektualnych wyzwań!

Wybierając studia na kierunku informatyka, możliwe jest zdobycie solidnych podstaw i merytoryczną wiedzę w zakresie języków i paradygmatów programowania, sieci komputerowych, systemów operacyjnych, baz danych, bezpieczeństwa danych i aplikacji, inżynierii oprogramowania, technologii internetowych oraz sztucznej inteligencji.

Analiza i przetwarzanie danych to studia, które umożliwią zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie pozyskiwania oraz analizy danych.

Nauczanie matematyki i informatyki przygotuje do pracy w zawodzie przyszłych nauczycieli zarówno matematyki, jak i informatyki na każdym etapie edukacyjnym. Warto podkreślić, że kierunek ten otrzymał certyfikat akredytacyjny w ramach Ogólnopolskiego Konkursu "Studia z Przyszłością" oraz Laur Innowacji za wdrożenie najbardziej innowacyjnych i unikalnych rozwiązań w zakresie procesu dydaktycznego.

Akademia Al Tech - jak zostać jej członkiem?

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka dają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności realizowanych w ramach Akademii AI Tech. Celem Akademii jest wykształcenie elity specjalistów z zakresu sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy programu mogą wziąć udział w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych, w ośrodkach światowych liderów branży informatycznej, udoskonalić swoje umiejętności z uczenia maszynowego, widzenia komputerowego czy przetwarzania języka naturalnego oraz poznać tajniki zabezpieczenia informacji przed ich wrogim przejęciem.

Zobacz kierunki!

Zachęcamy do odwiedzenia strony wydziałowej oraz do obserwowania profilu na FB.